Utrecht laat renovatie kademuren extern onderzoeken – Aanbestedingsnieuws

Utrecht laat renovatie kademuren extern onderzoeken

Er komt op korte termijn een extern onderzoek naar de financiën en de projectaanpak van de renovatie van de wal- en kluismuren. Dat maakte het Utrechtse college van burgemeester en wethouders vrijdag bekend. Onlangs is geconstateerd dat naar alle waarschijnlijkheid meer tijd en geld nodig is om de renovatie af te ronden. Utrecht is niet de enige locatie die te kampen heeft met spontaan instortende kademuren, veelal na voorbereidende werkzaamheden.

Naast Utrecht worden in Amsterdam en Maastricht, maar ook in kleinere oude binnensteden zoals die van Kampen, eveneens werkzaamheden uitgevoerd voor de restauratie van kademuren. Interessant eraan is dat het een zelfversterkend effect heeft, hoe meer de opdrachten worden verstrekt, hoe meer muren moeten worden gerenoveerd. Zo breidde een opdracht aan de stadsmuur van Maastricht recent nog uit, nadat bij werkzaamheden een te stutten stuk van de eeuwenoude, monumentale stadsmuur nog verder instortte. In Amsterdam zat er wat langer tussen, waar eerst het fietspad werd vernieuwd, daarna voorbereidende werkzaamheden waren, vervolgens de bomen werden weggehaald en even verderop nog meer bomen werden gekapt.

In Utrecht had een kademuur een dramatische afloop in 2016, toen de muur van een kade instortte. De oorzaak was toen gelegen in een omgevallen boom. Vaak is er alleen nog een oorzaak voor het omvallen van de boom. Bomen vallen niet zomaar om.  Naast p

©pepijntje 2009, fragment van https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudegracht_(Utrecht)#/media/File:Oudegracht_Utrecht_2.jpg

lotseling optredende en aanhoudende droogte of juist verdrinken in enorme plassen water, kan een boom bijvoorbeeld ook omvallen door graafwerkzaamheden die het worteldek aantasten. Bovendien kunnen plotseling aanhoudende droogte en enorme plassen water ook weer eigen oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld weer die graafwerkzaamheden in de nabijheid. Dat is toch wel belangrijk om te achterhalen, want anders kan het aardig oplopen met het business model kademuur.

“De wal- en kluismuren maken deel uit van de historische grachten”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “De restauratie is een uniek en complex project; we graven in de middeleeuwen. Dat betekent ook dat er sprake is van complex projectmanagement. Ik constateer nu dat er niet op tijd gesignaleerd dat de financiën ontoereikend zijn en de planning niet langer haalbaar is als we op dezelfde voet verder gaan. Daarom laat ik nu een extern onderzoek uitvoeren.”

Het externe onderzoeksbureau krijgt de opdracht terug te kijken naar de projectaanpak en vooruit te kijken naar onder andere de benodigde financiën, de projectaanpak en de bouwtechniek. Daarnaast neemt de gemeente een aantal maatregelen. Zo wordt de projectsturing versterkt en wordt gekeken naar de mogelijkheden om het werk stil te leggen of te temporiseren in afwachting van het onderzoek. Hierbij houdt de gemeente rekening met de veiligheid, de toezeggingen aan bewoners en ondernemers en met contractverplichtingen.

Zeker is dat de noodzakelijke werkzaamheden aan de Kromme Nieuwegracht tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen worden voortgezet. Bij de Zandbrug en de Jacobibrug aan de Oudegracht wordt het werk afgemaakt. Tussen het Hieronymusplantsoen en de Drift worden de geplande onderzoeken naar de technische staat tijdelijk stilgelegd omdat alternatieve bouwmethodes moeten worden onderzocht. Dit deel van de gracht werd al gemonitord op veiligheid en dat blijft zo. Bijna twee derde van het totale project is op dit moment afgerond.

De gemeente realiseert zich dat bewoners en ondernemers gevolgen kunnen ondervinden van de mogelijke vertraging. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de voortgang van het project, wordt het externe onderzoek zo snel mogelijk gestart.

Bron: Utrecht, 10 mei 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *