Uitrukkleding Veiligheidsregio Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Uitrukkleding Veiligheidsregio Kennemerland

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bestaat sinds 1 januari 2008. Veiligheidsregio’s zijn verschillend georganiseerd. De VRK bestaat uit Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland, de Meldkamer Noord-Holland-Noord, het Veiligheidsbureau Kennemerland en
ondersteunende afdelingen in het Facilitair Bedrijf. Er werken totaal ongeveer 800 vaste medewerkers en 300 vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 9 regiogemeenten.

De VRK werkt in opdracht van de 9 gemeenten in de regio, met in totaal circa 500.000 inwoners. Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol in de regio is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle regio’s in Nederland. De 9 gemeenten zijn samen
opdrachtgever:

 • 1. Beverwijk
 • 2. Bloemendaal
 • 3. Haarlem
 • 4. Haarlemmermeer
 • 5. Heemskerk
 • 6. Heemstede
 • 7. Uitgeest
 • 8. Velsen
 • 9. Zandvoort

Momenteel zijn er 700 stuks uitrukkleding in gebruik en is er een voorraad van 250 stuks uitrukkleding. De uitrukkleding heeeft standaard maten en zijn niet op de man gemaakt. De huidige uitrukkleding is zwart van kleur, bestaan uit een hoge broek met bretels en een
korte jas. Doorlopend valt er uitrukkleding uit door slijtage of schade. Om het aantal stuks uitrukkleding nu al op peil te kunnen houden, is er een doorlopende aanschafbehoefte. Gezien de afschrijftermijn van de huidige uitrukkleding die in 2021 wordt bereikt en de nieuwe regels omtrent onder andere arbeidshygiëne, is de VRK een aanbesteding gestart voor de verwerving van nieuwe uitrukkleding. Deze uitrukkleding moet voldoen aan de nieuwe regels omtrent veiligheid en hygiëne. Verder dient de uitrukkleding comfortabel, herkenbaar en functioneel te zijn.

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer die uitrukkleding levert:
1. Conform alle gestelde wettelijke eisen, richtlijnen en normeringen.
2. Dat optimaal draagcomfort biedt, rekening houdend met:
a. Invloeden van binnen -en buiten af (vocht en warmte);
b. Gehanteerde maten / Maatstelling;
c. Bewegingsvrijheid (en gewicht);
d. Aansluiting bij PBM’s (helmen, ademluchtmaskers).
3. Binnen de gestelde termijnen (levertijd).
4. Met een optimale levensduur en aandacht voor de volgende onderwerpen:
a. Maatvastheid
b. Kleurvastheid
c. Beschermlaag van de kleding
d. Behoud striping (en zichtbaarheid)
De contractduur van de overeenkomst bedraagt vier jaar. Deze overeenkomst kan door de VRK met drie maal één jaar worden verlengd. De VRK deelt de opdrachtnemer uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk mee of hij de overeenkomst al
dan niet verlengt.  De VRK heeft meerdere redenen om de looptijd voor deze overeenkomst langer te laten zijn dan de maximale vier jaar zoals gesteld in artikel 2.130 lid 3 Aw:

 • Uit de marktconsultatie is gebleken dat de afschrijftermijn van uitrukkleding, op basis van de door de VRK aangedragen gegevens over het gebruik, gemiddeld zeven jaar zal bedragen.
 • De uitrukkleding zal zich conformeren aan de huisstijl van Brandweer Nederland wat inhoudt dat alle uitrukkleding zal moeten worden vervangen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Dit vergt een aanzienlijke investering.
 • Om uniformiteit te borgen is het niet wenselijk om binnen de vervangingstermijn een nieuwe aanbesteding op te starten.

De VRK is op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is tot het leveren van uitrukkleding t.b.v. de repressieve dienst van de VRK. Het betreft de levering van 1.300 stuks uitrukkleding, d.w.z. een uitrukbroek met een uitrukjas, in 2021. 

Bron± Tenderned 28 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188666

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *