Twynstra Gudde Water mag manager leveren aan Waterschap Limburg

Twynstra Gudde Water Amersfoort wint aanbesteding voor het leveren van een programmamanager dijkversterking, sluitstukkaden of PRIO kaden bij Waterschap Limburg.  Twynstra Gudde Water was de enige inschrijver. Gunningscriteria waren Kwaliteit en Prijs in een verhouding 9:1. De waarde van de opdracht bedraagt 195.000.

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil het meest bewonderde grondstoffen-, energie- en waterketenbedrijf van Nederland worden, door creativiteit, inventiviteit en hoge performance. Twynstra Gudde heeft onderzocht en uitgewerkt hoe programmamanagement WBL kan helpen om die ambitie te realiseren.

Bron; WijLimburg/Twynstra Gudde

Laatst geupdate op:

redactie Auteur

Geef een reactie