Intraffic winnaar opdracht ProRail Geluidregister applicatie – Aanbestedingsnieuws

Intraffic winnaar opdracht ProRail Geluidregister applicatie

InTraffic heeft de aanbesteding beheer en doorontwikkeling van de applicatie Geluidregister gegund gekregen van ProRail. Traffic neemt de applicatie over van de huidige beheerder en gaat de applicatie Geluidregister moderniseren.

In het geluidregister zijn de geluidproductieplafonds opgenomen. Het geluidregister wordt beheerd door het Minister van Infrastructuur en Milieu. Geluidregister spoor biedt een oplossing voor iedereen die informatie wil over de Geluidproductieplafonds (gpp’s) langs het spoor.

Het geluidregister is een instrument dat wordt gebruikt om de maximaal toegestane geluidproductie van hoofdspoorwegen te beheren. Het geluidregister presenteert niet de geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige objecten in een bepaald jaar, maar laat de maximale geluidproductie op vaste referentiepunten langs hoofdspoorwegen zien.

Dat kan van belang zijn voor omwonenden, of overheden die werken aan een project nabij het spoor. De gegevens uit het geluidregister worden gebruikt bij akoestische berekeningen voor spoorgeluid.De informatie in het Geluidregister is eigendom van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bij de doorontwikkeling gaat InTraffic de verouderde Silverlight technologie vervangen door moderne HTML5 technologie. Daarnaast bekijkt het bedrijf op welke manier de applicatie kan worden vereenvoudigd waardoor het beheer makkelijker en goedkoper wordt.

Het betreft een langjarige overeenkomst waarin de ontwikkel- en beheerfase geïntegreerd is. De omvang bedraagt enkele miljoenen. InTraffic is trots op het winnen van deze opdracht en hebben vertrouwen in het team dat het project gaat uitvoeren

Bron: InTraffic, op cit. 19 januari 2017 /Ministerie IenM
Zie ook:
http://www.geluidregisterspoor.nl/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *