Twee mobile kranen voor waterschap Hunze en Aa’s (met inruil) – Aanbestedingsnieuws

Twee mobile kranen voor waterschap Hunze en Aa’s (met inruil)

Foto: Pexels.com

Waterschap Hunze en Aa’s wenst een overeenkomst te sluiten voor de aankoop van 2 mobiele kranen, een semi binnendraaier en een wielkraan. Vooralsnog is het uitgangspunt om geen onderhoudscontract af te sluiten. Inschrijver dient echter bij het gunningscriterium “Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (TCO = Total Cost of Ownershop)”wel de prijs voor onderhoud op te geven. Opdrachtgever wenst namelijk de mogelijkheid open te houden om bij gunning alsnog ook een onderhoudscontract voor bij de TCO opgegeven onderhoudskosten af te sluiten.De looptijd van het dan af te sluiten onderhoudscontract is in dat geval 10 jaar. Het waterschap kiest voor deze looptijd omdat deze termijn overeenstemt met de gehanteerde afschrijvingstermijnen van de mobiele kranen.

Opdrachtnemer gaat er mee akkoord dat hij t.b.v. het uitvoeren van reparatie en onderhoud door opdrachtgever deze zal ondersteunen en adviseren. Ten behoeve van de monteurs garandeert opdrachtnemer dat hij opdrachtgever standaard instructie en uitleg over de technische aandachts- en controlepunten van mobiele kranen verschaft, technische trainingen, technische ondersteuning, leveren werkplaatscirculaires en het beschikbaar stellen en/of leveren van merk gebonden uitleesapparatuur, software en/of speciaal gereedschap. Opdrachtgever krijgt hier toegang toe van de opdrachtnemer.

Tevens wil men bij deze aanbesteding de twee in gebruik zijnde mobiele kranen, een Caterpillar mobiele kraan Type M313D bouwjaar 2012
met een urenstand van 9100 uur en een  Doosan mobiele kraan type DX140W bouwjaar 2010 met een urenstand van 9100 uur inruilen. De twee in te ruilen mobiele kranen kunt u bezichtigen op 23 januari 10:00 tot 12:00 bij de werkplaats te Veele, Wedderstraat 39.

Bron: Tenderned 13 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184828

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *