Tubantia: “Aanbesteding Twentekanaal is mislukt” – Aanbestedingsnieuws

Tubantia: “Aanbesteding Twentekanaal is mislukt”

Een aanbesteding voor onderhoud aan het Twentekanaal is mislukt. De geplande verruiming van het Twentekanaal voor grotere scheepsvaart dreigt volgens de aannemers niet te lukken in verband met een “lekke bodem”. Er zit al langer een gat in de bodem van de zijtak van het kanaal naar Almelo, door baggerwerkzaamheden. Dat leidt tot kwelwater in de omgeving. De aannemers vrezen dat een verbreding zal leiden tot meer kwelwater.

Bedoeling van het verdiepingsproject was het Twentekanaal te verbreden om grotere scheepvaart mogelijk te maken en zo het verkeer over de weg te beperken. Een combinatie van Van den Herik en Boskalis is na een aanbesteding verantwoordelijk voor het geschikt maken van de hoofdtak en de zijtak van de Twentekanalen voor grotere schepen (klasse Va). Ook voert de aannemer uitgesteld onderhoud uit.

©Rijkswaterstaat 2017

De mislukte aanbesteding van de verruiming van de Twentekanalen naar klasse 5A zorgt dat het werk niet in 2020 maar tenminste anderhalf jaar later klaar is. Volgens Rijkswaterstaat moet de gunning opnieuw, omdat er voor de aannemers teveel onzekerheden zijn over het beheersen van het grondwater. Het grote onderhoud van de Twentekanalen is uitgesteld in afwachting van de start van dit project. Het kleine, reguliere onderhoud zoals het bijhouden van oevers gaat wel gewoon door.

Regiobestuurder Jan Bron vindt het mislukken van de aanbesteding zeer teleurstellend. Tegenover Tubantia laat hij weten We hebben daarvoor elf miljoen Europese subsidie binnengekregen en ik heb goede hoop dat we dit werk wel zoals gepland kunnen beginnen. Begin deze maand werd bekend dat het project is voorgedragen voor een Europese subsidie, als onderdeel van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF). Rijkswaterstaat verzekert dat het project op de gestelde deadline in 2023 is afgerond en de subsidie dus niet in gevaar komt.

Bron: Tubantia, 25 december 2017.

https://www.tubantia.nl/almelo/vergroting-twentekanaal-vertraagd-vanwege-vrees-voor-lekkende-bodem~a2df7444/

http://www.tvenschedefm.nl/vergroting-twentekanaal-vertraagd-vanwege-vrees-voor-lekkende-bodem/nieuws/item?1058006

https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/twentekanalen-verruiming
https://www.ad.nl/hengelo/jan-bron-regio-kan-niet-wachten-op-verruiming-twentekanalen~af9920af/

1 thought on “Tubantia: “Aanbesteding Twentekanaal is mislukt”

 1. In een Kamerbrief van de MIRT dd 2 januari 2018

  licht de regering toe over het project:
  “Het lopende aanbestedingstraject voor het vaarwegproject Verruiming Twentekanalen fase 2 is nog niet afgerond. In december 2016 heeft Rijkswaterstaat de uitvoering van de werkzaamheden voor dit project
  voorlopig gegund. In de onderbouwingsfase heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat er nog technische onzekerheden zijn die mogelijk aanleiding geven om de aanbesteding af te breken.
  Besluitvorming wordt nog in 2017 verwacht. Gelet op de duur van de onderbouwingsfase verwacht ik dat de realisatie van het project vertraging oploopt. Hoe lang de vertraging is, is nog niet bekend. Afronding van het project Twentekanalen is wel binnen de termijn van de Europese CEF-transport subsidie voorzien (CEF staat voor
  ‘connecting Europe facility’).”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *