Topman NS ontkent corruptie aanbesteding Limburg – Aanbestedingsnieuws

Topman NS ontkent corruptie aanbesteding Limburg

Laatst geupdate op november 24, 2017 door redactie

Er is wel een en ander misgegaan met de aanbestedingsprocedure. Maar er is geen sprake van corruptie. Bovendien verwijt de advocaat van topman Timo Hughes, dat hun cliënt al publiek is veroordeeld. De Minister heeft criminaliserende uitspraken gedaan over de topman, zonder dat een rechter er naar gekeken heeft. Daarbij verwijst de advocaat bij de regiezitting naar de kamerstukken, waarin met name topman Hughes er flink van langs krijgt.

Het draait om de Aanbesteding Openbaar Vervoer Concessie Limburg 2016-2031. Daar staat een voormalig concessiedirecteur van concurrent Veolia, Rene de B. terecht. De B. heeft na Veolia via een adviesbureau gewerkt voor de NS.  Hierdoor zou hij informatie over de inschrijving van Veolia aan de NS hebben kunnen verstrekken. Wat de NS met name wordt verweten, is dat het op basis van de Spoorwegwet informatie aan concurrerend inschrijver had moeten geven, bij de aanbesteding. Die overtreding van de Spoorwegwet is geconstateerd door het ACM en is nog appelabel. De NS wilde tegen dat besluit van de ACM in beroep, maar Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat “ongepast” te vinden en dat tegengehouden.

De ACM stelde, mede naar aanleiding van een uitspraak van het CBB dat er informatie over kaartautomaten e.d. bij de aanbesteding verstrekt had moeten worden, zodat concurrent Veolia ook een concurrerende inschrijving kon doen. In de uitspraak wordt de claim van Veolia zelf verder van de hand gewezen. Het CBB overweegt, (Nb!) in navolging van het ACM-besluit van 6 maart dat sprake is van een overtreding van de Spoorwegwet, maar dat het ook niet duidelijk is welke informatie Veolia had willen opvragen, op basis van de Spoorwegwet. Het beroep kan daarom Veolia niet baten.

Volgens voormalig directeur Hughes is vervolging ingesteld mede door uitlatingen van de heer Dijsselbloem. Die heeft zich uitgelaten over een nog lopende ontslagprocedure en nog niet begonnen strafzaak. Op 15 juni 2015 wordt Dijsselbloem in diverse media geciteerd over de handelswijze van Hughes. Die noemt hij: ,,slordig, onjuist en in strijd met de wet” gehandeld en dat is ,,buitengewoon ernstig’.

De advocaat citeert hierbij uit opmerkingen in de Kamerstukken, waar zeer gedetailleerd wordt ingegaan op het arbeidsconflict, op basis van het ACM-onderzoek dat op dat moment nog liep. In meerdere Kamerstukken gaat Dijsselbloem naar aanleiding van de bevestiging van ontslag aan Hughes, zeer gedetailleerd in op vermeende strafbare feiten. Kamerleden spreken bij voortduring van NS-fraudeurs en een beweert ook dat Dijsselbloem dat zelf zei.

Zo zegt hij op 10 juni 2015 28165, 198 :

De onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg zijn ernstig. De inhuur van de voormalige medewerker van Veolia had mijns inziens in dat stadium van de aanbesteding niet moeten plaatsvinden. Dat dit bovendien onrechtmatig gebeurde én dat de medewerker vervolgens ongeoorloofd informatie deelde, gaat alle perken te buiten. Uit het rapport blijkt dat de president-directeur van NS op de hoogte was van het aannemen van de betreffende medewerker en dat hij veronderstelde dat dit plaatsvond in de context van het uitvoeren van de concessie door Abellio Limburg in het geval dat Abellio Limburg de concessie zou winnen.

[Redactie Aanbestedingsnieuws: het rapport is een tussenrapportage dat dan nog niet is afgerond, van de Brauw Blackstone Westbroek, waarvan later het FD bericht dat de Brauw dubbele petten op heeft]

De president-directeur verklaarde in het onderzoek dat hij niet wist van de constructie waarmee dat gebeurde en dat de medewerker informatie van zijn voormalige werkgever doorspeelde aan QBuzz. Uit nieuwe informatie is voor de raad van commissarissen komen vast te staan dat de president-directeur in de loop van de onderzoeken niet alle informatie naar waarheid heeft verstrekt.

Ook het delen van informatie van concurrenten binnen NS en met haar dochterondernemingen is verwerpelijk

Dijsselbloem zegt in de Handelingen van 10 maart 2015 onder meer:

Daarbij moet je vaststellen dat het bedrijf risico en compliance — je aan de regels houden en de zorgvuldigheid daaromtrent — niet goed geborgd heeft. Dat is ook daarna in het onderzoek van Alvarez & Marsal naar voren gekomen. Inmiddels is er een actieplan ontwikkeld dat ook aan de Kamer is toegestuurd. Ik meen dat dit op 15 januari is gebeurd. In die brief informeer ik de Kamer over welke acties in gang zijn gezet.

Dit soort cultuurveranderingen beginnen aan de top. De raad van bestuur van NS is uitgebreid met een chief compliance risk and governance — misschien is de volgorde van de titel anders — namelijk mevrouw Zijderveld. Zij is al enkele weken geleden van start gegaan. Zij zal erop toezien dat de hele organisatie veel beter wordt geborgd, want daar is het allemaal begonnen.

en:

Feitelijk ligt er een hard en scherp oordeel van de ACM over het handelen van de NS in Limburg. Dat is in ieder geval het overtreden van de Spoorwegwet. Mijn oordeel daarover is helder. Dat is buitengewoon ernstig. Dat kan niet meer gebeuren.

 In de maanden voordat het ontslag is opgesteld, speelde al een discussie in de Tweede Kamer over de maximering van topinkomens. Hierin werd Dijsselboem al hard aan de tand gevoeld over het beloningsbeleid van de NS en die van topman Hughes. Op 7 juni komt 2 dagen na zijn ontslag naar buiten in de Telegraaf dat het NS-personeel ziek is van Hughes. Zelfs het advies van de landsadvocaat over het afhandelen van het ontslag is daarbij bekend gemaakt.

Bron:  Verslaggeving Regiezitting Radio1 Limburg

en tevens:

Brief 5 juni (nav ontslag ook dd 5-6) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/28165/kst-28165-198
Brief 28 april, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28165-186.html
Brief 29 juni https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/28165/kst-28165-217

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *