Tilburg plaatst aanbesteding voor Stappegoortunnel Ringweg Zuid – Aanbestedingsnieuws

Tilburg plaatst aanbesteding voor Stappegoortunnel Ringweg Zuid

Foto: Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft op Tenderned een aanbesteding geplaatst voor de aanleg van een (brom)fietstunnel aan de Stappengoorweg. De tunnel wordt aangelegd tussen de  Trouwlaan en de Stappegoorweg onder de Ringweg Zuid. De tunnel komt er naar aanleiding van een in 2017 ingediend voorstel van Bea Mieris, PvdA-raadslid. Dat werd destijds breed gesteund omdat de kruising Ringweg Stappengoorweg een van de drie gevaarlijkste kruispunten is in de stad. Autoverkeer (circa 30.000 per etmaal) mag er 70 rijden en op de kruising passeerden in 2017 zo’n 6000 (brom)fietsers. De geraamde kosten voor de tunnel in 2017 waren  €4.000.000,-, reden om de Provincie Brabant te vragen voor de helft van deze raming mee te doen.

Het gebied Stappegoor is volop in ontwikkeling. Naast de al bestaande verkeersaantrekkende voorzieningen zoals het zwembad, de ijsbaan, de bioscoop en de onderwijsinstellingen,worden nieuwe ontwikkelingen in hoog tempo gerealiseerd. Met de komst van het Vakcollege en een nieuw gebouw voor Fontys neemt het aantal leerlingen en studenten fors toe. Met de ontwikkeling van het Willemsbuiten en het Zuiderpark wordt een groot aantal woningen met de daarbij behorende verkeersbewegingen aan het gebied toegevoegd. Ook de recente ontwikkeling van een grote supermarkt trekt het nodige verkeer vanuit het gebied, maar ook van daarbuiten aantrekken. Voor een goed functioneren van het gebied Stappegoor is een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het grootste belang. Momenteel wordt het gebied met drie modaliteiten ontsloten: voor het autoverkeer via de Stappegoorweg en de Abcovenseweg, het openbaar vervoer rijdt (in de spitsen) met een hoge frequentie tussen het centraal station en Stappegoor en het fietsverkeer kan gebruik maken van de sternetroutes via de Tatraweg, Stappegoorweg en Abcovenseweg. Om de doorstroming van autoverkeer te verbeteren en de veiligheid van fietsverkeer te optimaliseren is de gemeente Tilburg voornemens een fietstunnel (met voetpad) onder de Ringbaan-Zuid ter hoogte van de Stappegoorweg te realiseren. De tunnel wordt aan de
westzijde van de bestaande kruising gerealiseerd. De realisatie van een onderdoorgang onder de Ringbaan Zuid maakt deel uit van de in het
“Fietsplan Tilburg 1993” als Sternetroute opgenomen route en draagt daarmee bij aan het beleid met betrekking tot de bereikbaarheid van de stad.
De ontwikkeling voorziet in de realisatie van een fietstunnel met voetpad onder de RingbaanZuid. Als gevolg hiervan dient de inrichting van de bestaande kruising hier op onderdelen te worden herzien. Daarnaast zal nieuwe fietsroute aan de noordzijde op logische wijze aansluiten op de fietsstraat Trouwlaan (sternetroute). Hiertoe dient de huidige kruising aan de generaal Smutslaan/Trouwlaan opnieuw te worden ingericht.
Aan de zuidzijde dient het fietspad aan te sluiten op de bestaande rotonde ter hoogte van de Professor Goossenstraat/Stappegoorweg.

Het Werk moet aanvangen op 12 augustus 2019 en moet op 25 september 2020 worden  opgeleverd. (Redactie AN) Nu maar hopen dat door gestegen bouwkosten het budget niet al te zeer wordt overschreden, met daar bij de vraag: Hoe circulair is een tunnel? Je legt hem niet even ergens anders neer. 

Bea Mieris ,wiens voorstel voor de tunnel werd gesteund. Foto: PVDA.nl

Bron: Tenderned, 22 januari 2019. https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/156624;section=0

Co-bronnen: Tilburgers.nl, Tilburglaatjehoren.nl/PvdA Tilburg, BD.nl, Omroep Tilburg,Regio-hartvanbrabant.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *