Tilburg herontwikkelt Eikenbosch Berkel Enschot – Aanbestedingsnieuws

Tilburg herontwikkelt Eikenbosch Berkel Enschot

De gemeente Tilburg, Heijmans en TBV Wonen hebben een definitief plan gemaakt voor de herontwikkeling van Eikenbosch in Berkel Enschot. Deze partijen doen een extra investering. Het plan krijgt als naam: Voorhof.

In de plannen is ruimte voor 40 koopwoningen en 17 sociale huurwoningen. In het kindcentrum komen basisschool Rennevoirt, een nieuwe gymzaal en buitenschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4 jaar.  De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef (TBV Wonen) voorziet in 44 zorgappartementen voor zorgstichting ‘t Heem en 66 aanleunwoningen. De nieuwbouw is op zijn vroegst begin 2025 klaar.

©Tilburg | Nieuwbouw Eikenbosch 2022

De nieuwbouw van het plan Voorhof komt op de plek van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef. Er is een voorlopig Stedenbouwkundig Plan gemaakt. Dit is besproken met het planteam dat bestaat uit omwonenden en vertegenwoordigers uit de dorpsraad.

In de komende periode wordt het voorlopige Stedenbouwkundig Plan aan alle geïnteresseerden toegelicht tijdens een informatieavond. Eventuele zorgpunten worden, waar mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking in een definitief Stedenbouwkundig Plan. Hierbij blijft ook het planteam betrokken. Naar verwachting is het plan voor de zomervakantie klaar.

Voor het project is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In de komende periode worden de onderzoeken die daarvoor nodig zijn al opgestart. Het college hoopt na de zomervakantie een besluit te kunnen nemen over het starten van de bestemmingsplanprocedure. In het snelst mogelijke scenario kan het bestemmingsplan waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2023 ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld gaat het schoolbestuur Tangent samen met de partner voor kinderopvang de aanbesteding voor de nieuwbouw van het kindcentrum opstarten. Daarna is er ook tijd nodig voor de bouwvoorbereiding. Afhankelijk van zienswijzen en/of beroep tegen het bestemmingsplan is de verwachting dat de eerste bouwactiviteiten op zijn vroegst in mei 2023 gestart kunnen worden. Het streven is het kindcentrum na de zomervakantie van 2024 (bij de start van het schooljaar) in gebruik te nemen.

Bron: Tilburg, 25 mei 2022

Zie ook:

https://www.nieuwbouw-eikenbosch.nl/nieuws/bouwupdate-eikenbosch-januari

https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/herontwikkeling-eikenbosch-krijgt-vervolg/

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/laatste-zes-ton-gevonden-herontwikkeling-eikenbosch-in-berkel-enschot-kan-van-start~aa106d4f/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *