Tijdelijke huisvesting op het terrein van de Oranjekazerne te Schaarsbergen. – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting op het terrein van de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

Foto: Purmerend.nl

Om de aanpassingen in de 100-serie (legeringsgebouwen) op de Oranjekazerne te Schaarbergen mogelijk te maken, zal in tijdelijke legering moeten worden voorzien. Om de werkzaamheden uit te voeren dienen 200 militairen tijdens de bouwperiode elders gehuisvest te worden. Hiertoe is de voorziening van tijdelijke huisvesting op de Oranjekazerne benodigd.. De tijdelijke legering dient onderdak te bieden aan 200 militairen, die de voorzieningen intensief gebruiken van maandag tot en met vrijdag. In de tijdelijke voorziening dienen slaapvertrekken voor maximaal 2 personen, sanitaire voorzieningen en een (kleding)wasruimte voor persoonlijke hygiëne te worden meegenomen. Daarnaast dienen zij over ruimte te beschikken om kleding of persoonlijke uitrusting te kunnen opslaan of drogen. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit: Het op basis van de wettelijke voorschriften (o.a. Bouwbesluit) ontwerpen, leveren, plaatsen en gebruiksklaar opleveren van een tweetal identieke tijdelijke gebouwen ten behoeve van legering van militairen op het westelijke deel van het terrein Klein Heidekamp aan de zuidzijde van de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

Elk tijdelijk legeringsgebouw dient als systeembouw te worden opgericht en moet onderdak bieden aan elk 100 personen (50 personen per bouwlaag) met alle bijkomende zaken als, sanitaire ruimten, facilitaire voorzieningen, opslag en dergelijke. De gebouwen bestaan uit tijdelijke units en worden neergezet voor een periode van 10 jaar. Elk gebouw wordt voorzien van een flauw hellend zadeldak met loze niet
toegankelijke ruimte tussen het hellende dak en het dak van de tweede bouwlaag. In de gebruiksfase is het gebouw all-electric: zowel koeling als verwarming gebeurt elektrisch met inzet van warmtepompen. De opdrachtgever wenst dat elk gebouw is voorzien van zonnepanelen. Door derden (een aannemer met wie een raamcontract is afgesloten), worden de nutsvoorzieningen van data/telecom, elektra, water en riolering en de aanpassing van verharding en terreinverlichting verzorgd. Onderdeel van deze werkzaamheden is ook een trafo voor de twee gebouwen. Dit is een ‘onderstation’, aangesloten op een trafo/hoofdschakelaar in gebouw 4 verderop op het terrein. Het totale vermogen op de kazerne kan de toevoeging van een extra trafo aan. Daar qua logistiek, bouwplaats en planning werkzaamheden moeten worden afgestemd zal een coördinatieovereenkomst worden afgesloten. De kritische succesfactoren van de opdracht zijn: Het tijdig gebruiksgereed opleveren van de interim legeringsgebouwen zodat, in verband met de revitalisering van de bestaande legeringsgebouwen, kan worden blijven voorzien in de noodzakelijke legeringscapacateit op de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

De werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk:
• Het vervaardigen en leveren van constructieberekeningen en andere berekeningen (zoals brandveiligheid, klimaat, daglicht, E-installatie en
verlichting e.d. ) en de materialisatie, zowel i.h.k.v. omgevingsvergunning voor het bouwen en brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) en als onderdeel van het uitvoeringsontwerp;
Het vervaardigen en leveren van alle overige tekeningen en berekeningen nodig voor de goede uitvoering van het werk, alsmede de revisietekeningen en overige bescheiden voor overdracht aan het beheer;
• Het bouwen van samengestelde units van twee gebouwen, elk bestaande uit 2 bouwlagen voorzien van een zadeldak inclusief alle hierbij behorende installatietechniek.

De uiterste opleverdatum is voor het eerste gebouw 14 januari 2021 en voor het tweede gebouw 28 januari 2021.

Bron: Tenderned 9 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197169

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *