Tijdelijke huisvesting basisschool ‘Schatkaart’ Pijnacker-Nootdorp – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting basisschool ‘Schatkaart’ Pijnacker-Nootdorp

Foto: Starcabin.nl

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp besloten tot herontwikkeling van de locatie Groen van
Prinstererlaan (het hart van de wijk Pijnacker-noord) met nieuwbouw van een onderwijscluster Pijnacker noord bestaande uit twee basisscholen (Casa en Schatkaart), kinderopvang en een gymzaal. Basisschool Schatkaart is momenteel op deze locatie gehuisvest. Het gebouw moet worden gesloopt om plaats te maken voor de vervangende nieuwbouw. Er is voor de huidige gebruikers geen alternatieve accommodatie beschikbaar tijdens de periode van sloop en nieuwbouw. Voor de continuïteit van het onderwijs zal Schatkaart worden ondergebracht in gehuurde tijdelijke huisvesting, die geplaatst zal worden op een perceel op het sportpark De Groene Wijdte aan de Sportlaan in Pijnacker. Dit perceel is beschikbaar gekomen na de verplaatsing van een sportveld. Het perceel ligt aan het parkeerterrein, omliggende sportvelden en de kantinegebouwen van de sportverenigingen.

De opdracht in deze aanbesteding betreft het ontwerpen en realiseren (in de vorm van verhuur) van tijdelijke huisvesting voor
basisschool Schatkaart uit Pijnacker-Noord. Het beoogde gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 630 m2, bestaande uit bijvoorbeeld 35 units van 3 x 6 meter. De onderlinge relatie tussen de ruimtes staat omschreven in het ruimtelijk
programma van eisen. Het uitgangspunt is het bouwen van een huisvesting in de vorm van units conform, wet- en regelgeving,
welke gebruiksklaar worden opgeleverd en voorzien zijn van alle noodzakelijke (verplichte) installaties en wand-, vloer- en plafondafwerking. Opdrachtnemer is vrij om binnen de eisen en prestaties te kiezen voor een eigen oplossingsrichting en/of alternatieve indeling mits deze minimaal voldoet aan eisen die in de werkbeschrijving zijn opgenomen en goedgekeurd is door de opdrachtgever. Voor het plaatsen van de units moet worden uitgegaan van één bouwlaag.

De volgende opties moeten worden geoffreerd door inschrijver. De opdrachtgever geeft geen garantie dat deze opties ook daadwerkelijk worden afgenomen. Maandelijkse verlenging van de huur, uitgaande van een jaar extra bovenop de verwachte twee jaar, onderhouds- en storingscontract ( Een onderhouds- en storingscontract dient te voorzien in het oplossen van storingen binnen 24 uur, hier valt te denken aan: glasbreuk, verwarming, riolering, lekkages, inbraakbeveiliging, ontruimingsinstallatie en extra sleutels) en de installatie van een warmtepomp.

In de planning van het project IKC Pijnacker Noord wordt rekening gehouden met een realisatie van de tijdelijke huisvesting van Schatkaart in juni 2022. De tijdelijke huisvesting is uiterlijk vrijdag 08 juli 2022 gerealiseerd, zodat de verhuizing in de zomervakantie 2022 kan plaatsvinden en Schatkaart er direct na de zomervakantie haar intrek in kan nemen.
Mocht de planning van de bouw van de school vertraging oplopen, dan kan de realisatiedatum van de tijdelijke huisvesting worden uitgesteld. Opdrachtgever treedt hierover tijdig in overleg met opdrachtnemer. De initiële huurperiode van de tijdelijke huisvesting is maximaal twee jaar en gaat in vanaf het moment van realisatie. De huur kan na twee jaar eenzijdig door opdrachtgever maandelijks worden verlengd.

De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europese openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’.

Bron: Tenderned zaterdag 18 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247247

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *