Terreinvoorzieningen op vliegbasis Leeuwarden te Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Terreinvoorzieningen op vliegbasis Leeuwarden te Leeuwarden

©Defensie 2020

Ten behoeve van de komst van het F-35 jachtvliegtuig worden op de vliegbasis Leeuwarden diverse faciliteiten gerealiseerd. Een van deze faciliteiten betreft de voorzieningen ten behoeve van de verhoging van de algehele beveiliging van de North Area, waarbij een fysiek beperkte toegankelijkheid van het gebied geldt. Hierbij worden personenvoertuigen van medewerkers binnen de Secured North Area (SNA) uit het gebied gehouden. Om deze reden wordt aan de oostzijde van de SNA een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd. Binnen deze opdracht wordt:

 • Een parkeerplaats voor tenminste 210 personenvoertuigen gerealiseerd, uitgevoerd in elementenverhardingen en prefab betonplaten;
 • Een HWA-stelsel en drainagestelsel aangelegd;
 • Een voetpad aangelegd, uitgevoerd in prefab betonplaten;
 • De terreinverlichting aangebracht, overeenkomstig met bestaande armaturen binnen het gebied;
 • Grondwallen aangebracht met grond vrijkomend uit het werk.

Het doel van de opdracht is:  Het realiseren van een parkeerplaats voor personenvoertuigen.
De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het:

 • verwijderen van groenvoorzieningen;
 • opbreken van asfaltverhardingen;
 • opbreken van elementenverhardingen;
 • uitvoeren van OCE-onderzoek;
 • verrichten van grondwerk onder OCE-condities;
 • verwijderen van riolering en drainage;
 • verrichten van grondwerk;
 • opschonen en dempen van watergangen;
 • aanbrengen van HWA-hoofdriolering;
 • aanbrengen en aanpassen van drainage;
 • aanbrengen van funderingslagen;
 • aanbrengen van bestrating van betonstraatstenen, incl. kantopsluiting;
 • aanbrengen van bestrating van bedrijfsvloerplaten, incl, kantopsluiting;
 • aanbrengen van groenvoorzieningen;
 • plaatsen van een rijwielstalling, inclusief verlichting;
 • aanbrengen van terreinverlichting; en
 • verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 maanden. De onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het ARW 2016. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden. 

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 28 oktober 2020 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam + tussenvoegsels + Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • ID-type;
 • ID-nummer.

Per onderneming mogen maximaal 2 personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 3 november 2020 om 10:00 uur op
De Keegsdijkje 7 (Vliegbasis Leeuwarden) te Leeuwarden.

Bron: Tenderned 12 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208112

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *