Marktraadpleging Reductie antibiotica gebruik in pluimvee voer in Myanmar – Aanbestedingsnieuws

Marktraadpleging Reductie antibiotica gebruik in pluimvee voer in Myanmar

Foto: Pixabay.com/Skeeze

Myanmar is een opkomende markt met een relatief jonge en snelgroeiende stedelijke bevolking van rond de 54 miljoen. De sterke economische groei, in combinatie met de flink toegenomen vraag naar dierlijke eiwitproducten heeft ervoor gezorgd dat de pluimvee sector jaarlijks met een percentage tussen de 12 en 15 procent groeit. Naar verwachting zet de groei zich tot 2025 voort, wat kansen biedt voor de lokale private sector (en voor Nederlandse bedrijven). De groei wordt met name verwacht door duurzame, lokaal geproduceerde, en veilige pluimvee producten.

De regering in Myanmar wil met nieuwe wetgeving het antibiotica gebruik terugdringen. Het gebruik van antibiotica is veevoer in Myanmar is momenteel een veel voorkomende en gangbare praktijk en wordt preventief toegepast door vrijwel alle veevoederfabrikanten, veehouders en pluimveehouders. Er zijn geschikte en duurzame alternatieven voor antibiotica ontwikkeld, zoals planten- en kruidenextracten / oliën, organische zuren, microbiële stoffen en enzymen, maar deze worden momenteel vooral toegepast in meer geavanceerde economieën, waar het gebruik van antibiotica door dieren wettelijk beperkt is.

Met deze marktraadpleging zouden wij graag een partij willen vinden voor het uitvoeren en coördineren van een studie om antibioticagebruik in diervoeding bij pluimveehouderijen in Myanmar terug te dringen, onder meer door de introductie en het gebruik van voeralternatieven zonder
antibiotica. Dit project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de hygiëne en volksgezondheid van consumenten van pluimvee in Myanmar en helpt de lokale sector om aan de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.

Belangrijk is dat de uitvoerende partij ruime ervaring heeft in het veld en een goed netwerk in de pluimveesector heeft, zowel in Nederland als in Myanmar. Dit project dient bij voorkeur te worden uitgevoerd in samenwerking met een relevante kennisinstelling in Myanmar (zoals Yezin University), bedrijven waaronder lokale veevoederfabrieken / integrators en lokale overheidsinstellingen als partners. Op basis van testresultaten en deskresearch zal het projectteam een implementatie roadmap opstellen voor alle pluimveehouders in Myanmar om hen enerzijds te helpen te voldoen aan de nieuwe opgelegde regelgeving. En tegelijkertijd hun bedrijfsprestaties te verbeteren en voedselveiligheidsnormen te garanderen met behulp van beschikbare antibioticum alternatieven en technieken.
Meer informatie over de opdracht zal te vinden zijn in de Terms of Reference. Die zal worden gedeeld met geselecteerde partijen tijdens het offertetraject. 

Het maximum budget voor dit onderzoek zal zijn € 77.000,- exclusief BTW. Indien u beschikt over aantoonbare ervaring met vergelijkbare projecten, kunt u uw interesse bij RVO kenbaar maken. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail aanmelden bij de volgende contactpersoon van de RVO Aïda Airiian, aida.airiian@rvo.nl. Wij verzoeken u ook uw bedrijfsgegevens, adres, en een korte motivatie mee te sturen waaruit uw interesse voor dit project blijkt. De deadline voor het reageren op deze marktraadpleging is 26 oktober 2020.

Als resultaat van de marktraadpleging kan de organisatie besluiten om een vervolgtraject te starten. Geïnteresseerden kunnen in dit traject worden uitgenodigd voor het doen van een offerte. Indien er meer dan 5 gegadigden op de marktraadpleging reageren, zal voorafgaande aan de offerteaanvraag een leveranciersselectie plaatsvinden. Reageren op de marktraadpleging biedt geen garantie voor het worden uitgenodigd voor het offertetraject. Bij het selecteren van leveranciers zal er daarnaast geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die zich hebben aangemeld via de marktraadpleging, en partijen die er niet op hebben gereageerd.

Bron: Tenderned 12 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208197

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *