Telemarketingdiensten Evangelische Omroep (Eo) – Aanbestedingsnieuws

Telemarketingdiensten Evangelische Omroep (Eo)

Illustratie: pixabay.com

De opdracht in deze niet-openbare aanbestedingsprocedure betreft het verzorgen van outbound Telemarketingdiensten met als mogelijke doelen of combinatie van deze doelen:
o Het verhogen van de betrokkenheid van de achterban van de EO door het voeren van warme gesprekken;
o Het verhogen van de commerciële bijdrage van de bestaande achterban van de EO;
o Het werven van nieuwe leden en abonnees (onder de bestaande relaties).
De EO heeft tussen de 200.000 en 300.000 relaties die met verschillende (typen) belacties benaderd worden. Het gaat daarbij om ‘warme’ en ‘lauwe’ contacten in een verhouding van 80% warme contacten en 20% lauwe contacten in belacties. De opdrachtnemers moeten in de uitvoering van de dienstverlening aansluiting kunnen vinden bij de doelgroep, de verschillende (typen) belacties en warme en/of lauwe contacten.

Het aantal calls per week is verschillend en afhankelijk van het type belactie en het aantal belacties dat plaatsvindt. Iedere raamcontractant dient in staat te zijn om wekelijks tussen de 1.000 en 10.000 calls te maken om aan de vraag van de EO te voldoen. Dit aantal is vastgesteld ten behoeve van de flexibiliteit en de capaciteit van de leveranciers, want niet elke belactie vereist hetzelfde aantal calls. Opdrachtgever heeft in de afgelopen jaren gemiddeld vijfentwintig nadere overeenkomsten per jaar gegund. Aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend. In 2021 zijn er in totaal circa 100.000 relaties benaderd via
telemarketing. De totale geraamde waarde van de raamovereenkomst bedraagt maximaal €300.000,- exclusief btw per jaar.

De EO is van plan om met vier opdrachtnemers een raamovereenkomst af te sluiten. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2023.  De EO heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder dezelfde condities eenmalig te verlengen met één jaar.

Bron: Tenderned woensdag 3 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268945

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *