Technisch ontwerp boekenmagazijn Koninklijke Bibliotheek Midden-Delfland – Aanbestedingsnieuws

Technisch ontwerp boekenmagazijn Koninklijke Bibliotheek Midden-Delfland

Foto: © E.Ploeg

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op 22 mei 2017 verzocht een onderzoek te starten naar herhuisvesting. Er is bepaald dat er gestreefd wordt naar herhuisvesting van de KB door middel van het scheiden van het hoofdgebouw en een boekenmagazijn:
• Het hoofdgebouw (t.b.v. kantoor en publiek), ca. 19.000 m2 bvo (separaat project);
• Het nieuwe boekenmagazijn (t.b.v. opslag nationale bibliotheekcollectie), ca 7.200 m2 bvo met mogelijkheid tot uitbreiding met 2.800 m2 bvo (onderhavig project).

Op 16 oktober 2018 is vastgesteld dat het toekomstige boekenmagazijn gerealiseerd zal worden in de Harnaschpolder, Midden-Delfland. De Harnaschpolder wordt gezien als een geschikte plek voor een nieuw, innovatief boekenmagazijn waar de KB alle
zes miljoen boeken, kranten en tijdschriften (items) van haar nationale bibliotheekcollectie wil opslaan op een hypermoderne en volledig geautomatiseerde wijze. In het nieuwe boekenmagazijn zal de volledige (schriftelijke) nationale bibliotheekcollectie van de KB worden ondergebracht, waarna de doelstelling is dat deze voor 100 jaar veilig is opgeslagen. Dit betekent dat het nieuwe boekenmagazijn voor de meest optimale bewaaromstandigheden van de nationale bibliotheekcollectie moet zorgen, zowel op het gebied van interne gebouwomstandigheden als op het gebied van externe invloeden. Het project bestaat op hoofdonderdelen uit het ontwerp en de realisatie van een nieuwbouw boekenmagazijn waarin de nationale bibliotheekcollectie van de KB is ondergebracht. Naast het ontwerp en de realisatie van het gebouw, de gebouw gebonden installaties en het landschap is een belangrijk onderdeel van de scope van het project het ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud van een volledig geautomatiseerd robotsysteem incl. stellingen en containers voor de opslag, inname en uitgifte van de nationale bibliotheekcollectie (logistiek systeem). De adviseur dient een zodanige bijdrage te leveren dat het boekenmagazijn volgens het
“first time right” principe gerealiseerd kan worden. Na ingebruikname bestaat er immers geen ruimte meer om ontwerp en bouwfouten te herstellen.
De scope van het project bestaat uit:
• Het gebouw en gebouw gebonden installaties;
• Het logistiek systeem;
• Stallingsplaatsen en logistieke afhandeling;
• Terrein met groenvoorziening inclusief toekomstige uitbreiding;
• Conditionerende onderzoeken;
• Energie, water en andere nutsvoorzieningen.

De scope van onderhavige adviesopdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
• Het realiseren van het gehele VO, DO en TO;
• Het opstellen van een bouwkosten raming voor deze elementen;
• Bewaken van de kwaliteit van deze elementen gedurende het ontwerp- en uitvoeringstraject;
• Het coördineren van het ontwerpteam

Deze aanbesteding betreft het perceel t.b.v. het adviesteam, met uitzondering van de discipline architectuur. Er heeft reeds een aanbesteding voor het 1e perceel plaatsgevonden waarin de discipline architectuur is gegund aan Office Winhov BV.
Het taakstellend budget voor de opdracht betreft €35.500.000,- ex. btw. Het integraal technisch ontwerp dient te voldoen aan het taakstellend budget.
De opdracht kent de volgende afmetingen:
• Oppervlakte kavel: 9.760 m2;
• Oppervlakte gebouw: 3.500 m2 oppervlakte met 7.600 m2 bvo;
• Oppervlakte landschapsinrichting: 6.500 m2;
• Oppervlakte mogelijk toekomstige uitbreiding gebouw: 2.200 m2 oppervlakte met 2.800 m2 bvo.
Benodigde disciplines tijdens de uitvoering van de opdracht: bouwkunde, bouwfysica, bouwkosten, E&W, installaties, constructies, transporttechniek, civiele techniek.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zondag 9 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275419

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *