Groot onderhoud brug Halfweg – Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud brug Halfweg – Haarlemmermeer

Foto: © Gemeente Haarlemmermeer

De opdracht in deze aanbesteding omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
– Reviseren/vervanging bediening en besturing;
– Reviseren/vervanging van aandrijvings- en bewegingswerken;
– Stralen en conserveren (schooperen) stalen onderdelen;
– Vervangen remmings- en geleidewerken + wachtplaatsen;
– Vervangen oplegpunten;
– Vervangen aansluitende asfaltverharding;
– Herstraten tegels en klinkerverharding;
– Vervangen slijtlaag op voetgangersdek;
– Vervangen betonnen dekstenen;
– Onderhoud voegen metselwerk;
– Conservering leuningwerk;
– Reinigen en conserveren betonwerk;
– Toepassen tijdelijke oeververbinding voor fietsers en voetgangers;
– Tijdelijke verkeersmaatregelen.

De gemeente beoogt een partij te contracteren die een ‘partner’ is die uiteraard de juiste expertise levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt in de transitiefase naar professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve). Nadere informatie zoals het RAW-bestek wordt in de 2e fase verstrekt aan die partijen die
geselecteerd zijn om deel te nemen aan deze gunningfase. In fase 2 van de aanbestedingsprocedure wordt van de geselecteerde gegadigden verwacht dat zij een inschrijving doen die bestaat uit de volgende onderdelen:
• Tariefstelling
• Plan van aanpak beperken hinder (max. fictieve korting: €750.000,-)
• Plan van aanpak CO2-reductie en inzet duurzame brandstoffen (max. fictieve korting: €150.000,-)
De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving, te weten BPKV. De gunningsmethodiek zal zijn aan de hand van Gunnen op Waarde.

Bron: Tenderned maandag 10 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275455

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *