Taxiondernemers Amersfoort vrezen voor leerlingenvervoer na september – Aanbestedingsnieuws

Taxiondernemers Amersfoort vrezen voor leerlingenvervoer na september

Na een aanbesteding voor leerlingenvervoer zijn kleine ondernemers in de regio van Amersfoort, waaronder Rutax de opdracht dit jaar kwijt geraakt. Het verlies van de aanbesteding voor de huidige ondernemers betekent een slag voor de werkgelegenheid in de regiogemeenten rondom Amersfoort. Een van de huidige ondernemers, Rutax vreest dat de huidige inschrijving inhoudt, dat na september kinderen per rit tot 2 uur in de bus zullen moeten zitten.”Alles waar in het bestek om gevraagd werd, deden wij al. Alleen niet voor die prijs. Dat is zo laag. Dan moeten de kinderen in 1 seconde in de bus zitten”.

Voorlopige gunning

Op TenderNed is d.d. 4 juli 2017 nog niet vermeld aan wie de opdracht voor leerlingenvervoer gegund is. Amersfoort zelf vermeldt vooralsnog dat het leerlingenvervoer via SRO NV verloopt, een aan het sportfondsenbad in Amersfoort en Haarlem geliëerde naamloze vennoot. Elders in de regio wordt het vervoer uitgevoerd door Van Noot en Witteveen. In Bunschoten verloopt het leerlingenvervoer na september via Willemsen de Koning.

Hoewel bij de lokale ondernemers al bekend is, dat de de opdracht is gegund aan Willemsen de Koning/Van Noot en Witteveen, is er van de zijde van de winnaar noch van de gemeente iets bekend gemaakt. Wel heeft Willemsen de Koning inmiddels sinds 30 juni 2017 vacatures op zijn website geplaatst voor chauffeurs in de regio Amersfoort.

Willemsen de Koning heeft eerder in de regio Gelderland zo laag op een opdracht ingeschreven dat ondernemers, waaronder hijzelf, daar niet voor konden rijden. Willemsen de Koning gaf daarop na enkele maanden de opdracht terug.

Kwaliteitsverlies

Op basis van het bestek is voor omliggende gemeenten de reistijd in de aanbesteding vastgelegd. “De reistijd (dit is de tijd dat de leerling onderweg is) moet per leerling per rit in het voertuig (inclusief de wachttijd voor aanvang/na afloop van school of stage) zo kort mogelijk zijn maar mag niet meer dan 60 minuten bedragen.” Of dat in de praktijk ook gaat worden gehaald, door de nieuwe vervoerder is maar afwachten. Regionale ondernemers hebben er een hard hoofd in. “Nu is er nog persoonlijk contact tussen de chauffeurs en de leerlingen. De leerlingen hebben een vaste chauffeur. Ouders kunnen hun hart luchten, tegen de chauffer. maar straks moet dat dan allemaal via de app.”

Bunschoten heeft de aanbesteding ondergebracht bij een gemeentelijke inkoopsamenwerking voor de hele regio, onder meer Amersfoort. Door de grote aanschaf hebben kleine, lokale ondernemers in de kleinere buurtgemeenten niet op de opdracht kunnen reageren. Dat hebben ze ook aangegeven bij verantwoordelijk wethouder Koops, op een informatie-avond, maar de aanbesteding is hier niet door veranderd.

Diverse ondernemers in de regio Amersfoort laten tegenover de redactie van Aanbestedingsnieuws weten dat het onmogelijk is om aan de gestelde opdracht te voldoen tegen een lagere prijs dan de gemeente nu inkoopt. “Omdat de inkoop is gecentraliseerd moeten kleine ondernemers om op de inkoop te kunnen inschrijven, zelf sterk uitbreiden of in combinaties inschrijven. Dat is niet haalbaar.”

Uitknijpen onderaannemers

Eerder stelde de Burgerpartij Amersfoort BPA nog tijdens de aanbesteding, vragen aan het college over de aanbesteding. Daar heeft het college nog geen antwoord op gegeven en de vraag is of dat kan, lopende de aanbesteding.

Die vragen gingen onder meer over het later mogen toevoegen van onderaannemers bij het contract. Leidt dit niet tot het uitknijpen van onderaannemers? Ook stelde de partij vragen over de onevenwichtige risicoverdeling van onder meer stakingen en betalingstermijnen. Hans van Wegen van de BPA: “Het aanbod dat Amersfoort nu doet is echter alleen aantrekkelijk voor een cowboy met goede juristen.”

Verdringing en Social Return

In het bestek hadden de gemeenten onder meer een social return eis van 5% gesteld. De eis was gebaseerd op de zgn. “Bouwblokken-methode”. Binnen 1 week na gunning moet contact op worden genomen met het Bureau Social Return van Amersfoort. Dan wordt in samenspraak met de opdrachtnemer bepaald hoe de social return opdracht moet worden ingevuld.

De inschrijver verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen binnen de opdracht worden
uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de inschrijver of bij een onderaannemer of toeleverancier. De activiteiten mogen zelfs breder dan enkel binnen de onderliggende opdracht worden verwezenlijkt.”

Om de waarde van de inspanningen met betrekking tot de Social Return-verplichting te kunnen meten, wordt de gerealiseerde Social Return-inspanning uitgedrukt in een “relatieve inspanningswaarde”. Deze  inspanningswaarde is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep en de inspanning die geleverd moet worden om deze medewerker een jaar in dienst te nemen.

In de praktijk betekent dit voor de huidige vervoerder Rutax, dat om aan deze eis te voldoen, 3 WW’ers moeten worden aangenomen; om de financiering daarvan rond te krijgen moeten er dan 3 vakbekwame chauffeurs worden ontslagen. “Dat gaat helemaal nergens over. Zo verlies je service en kwaliteit. En dat is nou net het belangrijkst bij leerlingenvervoer.”

 

Zie ook:

http://www.ad.nl/amersfoort/taxibedrijf-bezorgd-over-aanbesteding-vervoer-leerlingen~a8a6d885/

De opdracht op TenderNed (gunning dd. 4 juli nog niet geplaatst)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *