Sûpengrottenbrij en Potstro voor vluchtelingen in Friesland – Aanbestedingsnieuws

Sûpengrottenbrij en Potstro voor vluchtelingen in Friesland

Er zijn te weinig opvangplekken voor mensen die asiel zoeken. Het kabinet heeft daarom met de veiligheidsregio’s en gemeenten crisismaatregelen getroffen. Eén van deze crisismaatregelen is het organiseren van crisisnoodopvanglocaties (CNO). Veiligheidsregio Fryslân heeft in de provincie Friesland drie CNO’s ingericht. Voor twee van deze locaties, in Drachten en Gerkesklooster, werkt Veiligheidsregio Fryslân samen met een cateraar. Omdat de kosten voor deze dienstverlening de
Europese aanbestedingsgrens dreigen te overschrijden is gekozen om de opdracht uit te zetten door middel van deze procedure.

De opdracht bestaat uit het leveren van cateringdiensten voor de bewoners in de CNO’s in Friesland. De huidige CNO’s zijn gevestigd in Drachten (Fries congrescentrum, Oprijlaan 3) en Gerkesklooster (Hoogstraten 16). Daarnaast is er een CNO in Harlingen. Cateringdienstverlening voor deze locatie valt echter nadrukkelijk buiten de scope van de opdracht. Voor de CNO in Drachten geldt dat deze locatie initieel tot 1 juli 2023 openblijft. De CNO in Gerkesklooster kent voorlopig nog een einddatum van 1 maart 2023. Vanwege het onvoorspelbare karakter van de asielstroom en de taak die VRF krijgt opgelegd vanuit het Rijk, is het nog altijd onduidelijk hoe het aantal locaties en het daarbij te huisvesten aantal vluchtelingen zich tijdens de contractperiode ontwikkelt. Ontwikkelingen die relevant zijn voor de betreffende dienstverlening worden gedurende de
contractperiode telkens tijdig met opdrachtnemer gedeeld. In Drachten worden op dit moment 225 bewoners opgevangen, in Gerkesklooster worden op dit moment 70 bewoners opgevangen. Voor beide locaties geldt dat circa 30% van de bewoners bestaan uit kinderen jonger dan 15 jaar.

De bewonersgroep uit de CNO betreft een gevarieerde samenstelling. Ze komen uit een veelheid van landen en regio’s, maar veelal zijn de asielzoekers moslim. De samenstelling varieert van alleenstaande mannen in de leeftijd 16 t/m 45, vrouwen met kinderen in de leeftijd van 1,5 jaar tot 18 jaar, jonge vrouwen in de leeftijd van 18 tot 30 en gezinnen (man en vrouw) met kinderen. Ook betreft het hier gezinshereniging met een referent die in Nederland een verblijfstatus heeft gekregen.

Opdrachtnemer levert per dag drie maaltijden bij opdrachtgever aan (ontbijt, lunch, diner). Deze maaltijden worden minimaal tweemaal daags door opdrachtnemer op de daarvoor aangewezen plek afgeleverd. Voor de lunch en het diner betreft dit de plek ‘uitgifte tafels’. De warme maaltijden worden in warmhoudcontainers aangeleverd en dienen dusdanig warm te zijn dat ze direct geserveerd kunnen worden. Met betrekking tot het ontbijt heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om deze bij het aanlevermoment van het diner van de vorige dag te leveren. Indien opdrachtnemer hier gebruik van maakt, plaatst
opdrachtnemer dit in de koeling. Op de locaties zijn geen keukens aanwezig waarvan door opdrachtnemer gebruik kan worden gemaakt. Zodra de maaltijden op de daarvoor bestemde plek zijn afgeleverd, draagt opdrachtnemer deze over aan opdrachtgever. Het uitserveren van de maaltijden wordt in de basis door de opdrachtgever verzorgd. Maar, opdrachtgever wenst op tijdige afroep medewerkers van opdrachtnemer in te kunnen zetten.

De geraamde waarde voor de initiële contractperiode van de raamovereenkomst is €350.000,-. Indien er gebruik wordt gemaakt van de verlengingsopties, dan zal per verleningsoptie van ditzelfde bedrag worden uitgegaan. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de periode van vier maanden met een optie tot verlenging, van maximaal elf keer met vier ) maanden. De aanbestedende dienst staat er op te vermelden dat dit in totaal achtenveertig maanden is, de batterijen van het denkhoofd of calculator zouden eens leeg kunnen zijn. Voor een initiële looptijd van vier maanden is gekozen omdat de opdracht vanuit het Rijk in principe tot 1 juli 2023 duurt. De mogelijkheid bestaat dat de opdracht voor crisisnoodopvang vanuit het Rijk richting Veiligheidsregio Fryslân verlengd wordt. Indien dit het geval is, overweegt de Veiligheidsregio Fryslân de optie tot verlenging te lichten.

Om de inschrijvers meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid de betreffende locaties Drachten en Gerkesklooster te bezichtigen. Deze schouw zal plaatsvinden op 23 januari 2023. U dient zich hiervoor tijdig te melden, uiterlijk vrijdag 20 januari om 14.00 uur via de berichtenmodule van Tenderned. U mag hieraan met maximaal twee personen deelnemen. Alle
vragen naar aanleiding van de schouw dienen meegenomen te worden in de reguliere vragenronde.

De inschrijvingen van de inschrijvers die de toets aan de inschrijving- en procedurevoorschriften met goed gevolg hebben doorstaan, worden de inschrijvingen beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 14 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285236

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *