Stormer Marine wint aanbesteding meetvaartuigen – Aanbestedingsnieuws

Stormer Marine wint aanbesteding meetvaartuigen

Rijkswaterstaat heeft de bouw van 3 trailerbare meetvaartuigen gegund aan Stormer Marine BV. Met de vaartuigen worden meetwerkzaamheden uitgevoerd, op het gebied van bodemligging en waterkwantiteit. Dat maakte het departement 23 december bekend.

De trailerbare meetvaartuigen (TMV) worden ingezet op alle binnenwateren: rivieren, kanalen, ruime binnenwateren, Waddenzee en Westerschelde. De bouw van deze schepen is onderdeel van de vlootvervanging van de Rijksrederij.

Bij deze aanbesteding is er bewust voor gekozen om te gunnen op ‘laagste prijs’ binnen de gestelde kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Hier is voor gekozen omdat de te leveren meetvaartuigen dienen te worden gerealiseerd op basis van een standaard product (of the shelf) van de opdrachtnemer zelf waaraan slechts beperkte aanpassingen hoeven te worden gedaan.

De kwaliteitseisen waaraan de vaartuigen moeten voldoen zijn gedetailleerd voorgeschreven. Omdat alle partijen aan de kwaliteitseis ‘goed’ moeten voldoen was er voor partijen geen mogelijkheid om zich op kwaliteitscriteria te onderscheiden.

De aanbesteding van de opdracht is medio mei 2022 gestart. Hierbij is een Europese niet-openbare procedure gevolgd. Voor de aanbesteding hebben 3 partijen zich aangemeld als gegadigde, waarvan 2 partijen zijn geselecteerd en uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Beide partijen hebben een inschrijving ingediend. Op 1 december2022 hebben Rijkswaterstaat en Stormer Marine BV de overeenkomst getekend.

Bij meting van de bodemligging wordt vooral de bodemhoogte van het watersysteem (de vaarweg) bepaald. Het is essentiële informatie voor de schouw en inspectie van de Rijksvaar- en waterwegen, waterkeringen en objecten. Hiermee kan het (vaarweg)profiel worden getoetst en baggercontracten of projecten worden gecontroleerd.

Bij het thema waterkwantiteit worden waterstromen en debieten in beeld gebracht. Het debiet is de hoeveelheid water die per tijdseenheid door een bepaald punt in de rivier stroomt. Het legt de basis voor de informatie voorziening bij bediening van sluizen en stuwen en hiermee de verdeling van het water over Nederland. Dit is met name kritisch in tijden van laag- en hoogwater.

Het debiet is ook de parameter om veranderingen in het watersysteem te signaleren.

De vaartuigen worden op een zo duurzaam mogelijke wijze gerealiseerd. Romp en opbouw zullen voor het grootste gedeelte vervaardigd worden uit herbruikbaar aluminium. Door het gebruik van aluminium hoeven de vaartuigen ook niet te worden behandeld met corrosie werende verf en wordt geen antifouling toegepast op het onderwatergedeelte.

Door toepassing van LED verlichting en energiezuinige apparaten en systemen is het energieverbruik zo laag als mogelijk gehouden. De beschikbare oppervlakte van de stuurhut zal voorzien worden van zonnepanelen.

Bron: Rijkswaterstaat, 23 december 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *