Stichtse Vecht zoekt horeca ondernemer – Aanbestedingsnieuws

Stichtse Vecht zoekt horeca ondernemer

Nadat de gezamenlijke overheden eerst de horeca landelijk twee jaar lang het voortbestaan nog net niet compleet onmogelijk hebben gemaakt, zoekt Stichtse Vecht nu een horeca ondernemer voor de uitbating van de zwembadcatering, lokaal bekend als brasserie ‘t Kikkerfort.

Het persbericht van de gemeente geeft eigenlijk alweer genoeg aanleiding om er een zelfstandig bericht voor te schrijven maar Aanbestedingsnieuws vond het toch even belangrijk de gewone, armlastige ondernemers met gezond verstand te waarschuwen voor de al te enthousiaste plannen van de niets van ondernemen wetende ambtenaren.

We willen de horecafunctie bij ’t Kikkerfort graag houden. De brasserie is immers een plek waar bezoekers van het zwembad en de sporthal vaak gebruik van maken. Zoals wachtende ouders of leden van sportverenigingen die na afloop van de training even napraten in de ruimte. De horeca heeft dus een belangrijke sociale functie. Doordat de pachter is gestopt, is de ruimte vrij gekomen. De gemeente heeft de voorkeur voor een nieuwe uitbater.

Voor een nieuwe uitbater is een aanbesteding nodig. Dat is wettelijk verplicht en dat willen we zorgvuldig doen. De aanbesteding duurt een aantal maanden. In de opdracht voor de nieuwe uitbater is er ook aandacht voor gezond eten, meer bewegen en ontmoeten. We hopen uiterlijk voor de zomer bekend te maken wie de nieuwe uitbater is.

Misschien is er inderdaad iemand in de horecawereld die na de magere jaren nog niet genoeg uitgemergeld was, toen hij de uitfasering van tig man personeel moest bekostigen met 400 euro in de maand “staatssteun” en heeft hij zomaar een zak geld tot zijn beschikking. Iemand die nu net even niet bijklust achter de tap in de bevriende onderneming van cafe de Zoete Inval, maar desondanks miraculeus genoeg alle tijd heeft om zich opnieuw in te schrijven in de Kamer van Koophandel, de E-Herkenning aan te vragen, de 100 files van de gemeente te downloaden en vergezeld van een adequaat ondernemingsplan ruim op tijd de deur uit te doen. Vergezeld van een toelichting hoe dat nog iets te maken moet hebben met de door de ambtenarenkliek kien uitgedachte thema’s “ontmoeten” en “gezond bewegen”. En die ook helemaal geen problemen heeft met dat het belangrijkste: de klant, nu al zeker een half jaar naar alternatieven moet zoeken omdat de aanbesteding te lang duurt en de “loop” er zo uit raakt.
Even terzijde: Wie maakt er nu een onderneming voor ongezond bewegen? De firma Beenbreek de Gipsgigant?

Maar als deze denkbeeldige ondernemer dan toch zo’n handige vrije snelle jongen is, dan kan hij wellicht nog beter op eigen grond ondernemen dan opereren onder een maximaal vier jaar durende quasi pacht.

Aanbestedingsnieuws noemt het quasi pacht omdat het misschien op en afstandje lijkt op een pachtovereenkomst, bijvoorbeeld door het woord “pachter”,  maar niet als die in aanbesteding zou worden uitgegeven, omdat dan de crux van de pachtovereenkomst, dus de herhaling en de lange of in elk geval bekende termijn, die in de pacht besloten ligt, met het fenomeen aanbesteding hoe dan ook verdwenen is. Iets wat op zich niet had gehoeven omdat het best is te betogen dat de Aanbestedingswet niet van toepassing is op normale pachtovereenkomsten en ook zonder pachtwet nog steeds best pachtovereenkomsten kunnen worden uitgegeven.

Want zeg nu zelf, als je werkelijk ondernemer bent, waarom zou je investeren in iets dat *niet van jou is, dat *nauwelijks omzet draait en dat na *weinig jaar hoe dan ook weer met een *aanbesteding vermarkt wordt als er een ambtenaar zich schuldig genoeg voelt om voor gewone stervelingen onbegrijpelijke redenen? Ongeacht hoe erg je je er je best voor hebt gedaan, hoe goed je je ook hebt ingezet? NUL redenen heeft zo’n ondernemer om dat ook werkelijk in vrijheid te kunnen gaan doen.

Nou om dat goed tot in de kern te kunnen begrijpen, wat de motivatie is van die ondernemers en waar hun zekerheid en rotsvaste vertrouwen in de toekomst nou precies vandaan komt,  moet je eigenlijk de verschillende uitspanningen in het Vondelpark tot je nemen. Waar de zekerheid voor deze “ondernemers” vandaan komt, beschreven we al eens in ons artikel over een andere diepte-investering in de horeca op niet-eigen grond: Gemeentelijke Vondeltuin circulair herbouwd

De vraag is dus niet waarom een ondernemer daaraan mee zou doen, die wordt door feitelijke omstandigheden, acute geldnood en de gemeente gedwongen op zijn eigen onderneming in te schrijven samen met wonderbaarlijk uit de lucht gevallen concurrenten uit Polen en Bulgarije en andere EU-landen die ook alle dagen op TenderNed kijken op zoek naar marktkansen zoals deze. De vraag is eerder, waarom de gemeente nog denkt, dat de door hem voorgestelde kansloze procedure nog iets met ondernemen te maken heeft.

Dat de ambtenarij weinig van ondernemen in de horeca begrepen heeft, was de meeste ondernemers in de horeca de afgelopen twee jaar ook al wel op andere manieren duidelijk geworden. Ons gratis adviesje aan armlastige horeca ondernemers is om hier primair niet aan mee te doen en secundair zelf actief met een door de ondernemer opgestelde pachtovereenkomst te komen, voor de duur van minimaal 20 jaar anders wordt dit nooit rendabel. Maar goed, je weet ooit nooit hoe een koe een haas vangt. Misschien met een emmer melk.

https://stichtsevecht.nl/nieuws/6704/gemeente-op-zoek-naar-nieuwe-uitbater-brasserie-t-kikkerfort/

https://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/artikel/gemeente-zoekt-via-aanbesteding-nieuwe-uitbater-horeca-t-kikkerfort

De uitspanning waar het om gaat:

1 thought on “Stichtse Vecht zoekt horeca ondernemer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *