Stein start weer aanbesteding zonnepanelen – Aanbestedingsnieuws

Stein start weer aanbesteding zonnepanelen

Foto Stein.nl

Het zonnepanelenproject binnen de gemeente Stein is een groot succes. Momenteel hebben zich al meer dan 300 geïnteresseerden voor deelname aangemeld. Daarmee is het maximale aantal deelnemers bereikt.

Solar Magazine bericht nu dat de Gemeente Stein een vervolgactie heeft aanbesteed voor nog eens 600 zonnepanelen op koopwoningen. De bezitters van een koopwoning die hierop inschrijven krijgen van de gemeente een lening.

De serviceprovider moet zelf in de gemeente Stein zorg dragen voor de klandizie. In eerste instantie wordt voor de aanbesteding uitgegaan van een budgetomvang van 3 miljoen euro. Tevens wordt de opdracht in tranches met een omvang van maximaal 1 miljoen euro verleend. Na besteding van het ‘deelbudget’ wordt een inschatting gemaakt van het nog te verwachten aantal te plaatsen installaties. Op basis hiervan wordt de omvang van de vervolg tranche bepaald. Mocht na besteding van de 3 miljoen euro blijken dat nog vraag aanwezig is dan, kan dit budget worden verhoogd met 1,8 miljoen euro waarbij de looptijd van de overeenkomst dan wordt verlengd met een nog nader te bepalen termijn. Naast de plaatsing is de winnaar van de aanbesteding ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de pv-systemen.

Bron: Solarmagazine

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *