Spoorzone, renovatie gebouw 90 Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Spoorzone, renovatie gebouw 90 Tilburg

Gebouw 90 Tilburg
©gemeente Tilburg

“Het ontwerp voor verbouwing en renovatie van gebouw 90 in de Tilburgse Spoorzone, de nieuwe Cultuurfabriek – Hall of Fame, broedplaats, creatieve broedplaats, wordt ingegeven door de bestaande transversale hallen van gebouw 90. De transversale hallen staan loodrecht op de Burgemeester Brokxlaan en de nieuwe Locomotief boulevard. Zo vormen deze een mooie verbinding tussen deze oost – west georiënteerde assen. Aan de oostzijde van de hallen is een tweelaags gebouw gekoppeld. Dit vormt samen het gezicht van de Hall of Fame aan de
Locomotief boulevard. Om de langgerekte transversale hallen in zijn geheel te kunnen ervaren, strekt het programma van de Hall of Fame zich uit van de zuidgevel naar de noordgevel. Langs deze as zijn alle programma onderdelen georganiseerd. Vanuit de stedenbouwkundige opzet van de spoorzone, waarbij de doorwaadbaarheid van het gebied als belangrijke kernwaarde wordt gezien, is er gekozen voor een entree middenin het gebouw, in het verlengde van een reeds aanwezige informele route door de spoorzone. Om niet alleen de bezoekers de langgerekte hallen te laten ervaren is er een nieuwe passage door het gebouw gemaakt. In deze passage komen de bezoekers aan en
kunnen passanten “door de Hall of Fame lopen”, en het gebied van binnenuit verkennen. 

Het gebouw wordt toekomstbestendig gemaakt en voldoet weer aan de huidige (duurzaamheid) eisen. De gevels worden geïsoleerd en bestaande gevelopeningen worden vervangen of voorzien van een voorzetraam. Ook het dak wordt volledig gerenoveerd waarbij de karakteristieke Polonceau spanten met dakconstructie worden behouden en daar waar nodig versterkt. De lichtkappen op de opzetspanten worden weer open gemaakt. Zo gaan deze ook weer meedoen in de beleving van de langgerekte hallen. Aan de zuidzijde van het gebouw bevinden zich de foyer en grote zaal. De foyer krijgt een mooi terras in de vorm van het karakteristieke perron aan de boulevard. In het tweelaags volume wordt de huidige grote zaal uitgebreid. Deze “doos in doos” constructie maakt het mogelijk om op deze positie een concertzaal te creëren. De grote zaal krijgt zijn ingang aan de foyer en is bewust uit de transversale hal gehouden zodat deze geen zichtlijn door het gebouw blokkeert. Op de verdieping
bevinden zich de kantoren en techniek Op de plek van de nieuwe passage vormt het skate café, op een nieuwe tussenvloer, de fysieke verbinding tussen de entree / foyer en het skate park. Naast het skate café zijn ook de oefenruimten (repetitieruimten voor onder andere bands, musici)
op deze nieuwe vloer gerealiseerd. In de passage wordt de dakconstructie in de vorm van gordingen doorgetrokken zodat de hallen de lengte behouden en een geheel vormen.” De werkzaamheden vinden plaats binnen een zeer sterk stedelijke omgeving met een omgevingsadressendichtheid van ca. 5000 per km2. De documenten opgenomen in het bestek moeten door de aannemer uitgewerkt
worden in uitvoerings/werktekeningen. Hiermee wordt beoogd dat het werk door de aannemer op zorgvuldige en efficiënte wijze kan worden voorbereid en detaillering tijdens de uitvoering (zoveel mogelijk) wordt voorkomen.

De fase van voorbereiding en uitwerking in werktekeningen moet op 12 april 2021 aanvangen. Het werk moet uiterlijk 14 januari 2022 worden opgeleverd. De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016 en de Aanbestedingswet.

Op 13 januari 2021, 10.00 uur zal er een digitale informatiebijeenkomst plaatsvinden, voor alle potentiële inschrijvers, waarin een nadere toelichting zal worden gegeven op de opdracht. Deze informatiebijeenkomst zal met gebruikmaking van het samenwerkingsplatform (videoconferentie) ‘Teams’ plaatsvinden. Hiertoe dienen potentiele inschrijvers zich middels de berichtenmodule van TenderNed uiterlijk op 11
januari 2021
aan te melden. Op 12 januari 2021 ontvangen deze een link om deel te nemen aan de digitale informatiebijeenkomst.
Er is tijdens de bijeenkomst
geen gelegenheid tot het stellen van vragen. Vragen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst kunnen per vragenmodule van TenderNed ingediend worden.

Als gevolg van de huidige maatregelingen om het aantal besmettingen met het Covid-19 virus in te perken is het niet mogelijk om het gebouw gezamenlijk te schouwen. Daarom krijgt iedere potentiële inschrijver de gelegenheid om het gebouw gedurende maximaal één uur met maximaal twee personen individueel te schouwen. Inschrijvers die gebruik willen maken van deze gelegenheid, dienen zich met de berichten module van TenderNed vóór 14 januari 2021, 10.00 uur aan te melden. De aangemelde inschrijver ontvangt hierop een tijdstip waarop deze het gebouw
kan schouwen. Bij de schouw dienen door de inschrijver de op dat moment geldende maatregelen en richtlijnen van het RIVM, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, in acht worden genomen. De aanbestedende dienst zal gelijktijdig met de mededeling van het tijdstip eventueel nog nadere mededelingen doen om te waarborgen dat voldaan wordt aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM.
De schouwrondes vinden plaats op 15, 18 en 19 januari 2021.

Bron: Tenderned 6 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216160

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *