Nieuwbouw onderwijscentrum RUG Groningen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw onderwijscentrum RUG Groningen

Onderwijscentrum Noordentree ©RUG

De RUG en het UMCG hebben gezamenlijk een ruimtelijk masterplan ontwikkeld aan de Noordentree van de Healthy Aging Campus. Dit gebied zal in de komende jaren in afstemming met de gemeente Groningen fasegewijs getransformeerd worden tot een nieuw stuk binnenstad. De gebouwvolumes zijn gepositioneerd rondom een nieuw te vormen stadsplein. De RUG gaat rondom het dynamische stadsplein een onderwijscentrum, een locatie voor het Universiteit College Groningen en cultureel studentencentrum Usva realiseren. Daarnaast is er ruimte voor toekomstige ontwikkelplannen van het UMCG. Deze aanbesteding heeft betrekking op (alleen) het onderwijscentrum. De aanbesteding geschiedt volgens een Europese concurrentiegerichte dialoog conform de Aanbestedingswet 2012 en het Europese deel van hoofdstuk 4 van het ARW 2016. Er is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog omdat juist bij een bouwteam de samenwerking tussen partijen van belang is. Een concurrentiegerichte dialoog biedt kansen om daarmee al in de aanbesteding een goede start te maken. Daarnaast biedt de concurrentiegerichte dialoog ook de mogelijkheid om enkele complexe technisch inhoudelijke en procesmatige aspecten in de aanbesteding met elkaar te bespreken, hetgeen de kwaliteit en eenduidigheid van de uiteindelijke uitvraag en daarmee van de inschrijvingen ten goede komt. Voor deelname aan de dialoog- en inschrijvingsfase krijgen deelnemers een proportionele vergoeding.

Het object van aanbesteding betreft de integrale bouwteam- en uitvoeringsopdracht. Een integrale opdracht betekent dat de bouwkundige en installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden in één opdracht zijn gecombineerd. Dit vanwege de hoge mate van integratie tussen de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en de mogelijkheden die dit biedt om de bouwteamfase technisch inhoudelijk integraal te benaderen. Naast de technische voordelen van één perceel beoogt de aanbesteder door het aanbesteden in één perceel een coördinatievoordeel te behalen en de kans op bouwfouten daarmee te verkleinen. Het ontwerpteam bestaat uit KAAN Architecten, abtWassenaar, Sweegers & De Bruin en Pautz. In de bouwteamfase wordt het ontwerp door het ontwerpteam uitgewerkt van een Definitief Ontwerp (DO) tot een Technisch Ontwerp / bestek (TO). In die fase participeren de uitvoerende partijen, waarbij zij de technische maakbaarheid, de bouwkosten en de planning bewaken. De uitvoeringsopdracht volgt na het succesvol verlopen van de bouwteamfase, na definitieve overeenstemming over kwaliteit (vastgelegd in het TO), prijs (de aannemingssom) en planning). Op de opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de RUG d.d. juni 20161 van toepassing.  Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de in
deze selectieleidraad gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan drie, zullen de drie meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van de selectiecriteria.

Bron: Tenderned 6 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216191

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *