Specialistische gevelreiniging diverse Rijks gebouwen in Nederland – Aanbestedingsnieuws

Specialistische gevelreiniging diverse Rijks gebouwen in Nederland

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Foto: Pixabay.com/RKIT

Het doel van de opdracht is het specialistisch reinigen van gevels (en ringmuren). De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit
het op specialistische wijze handhaven van de oppervlaktekwaliteit van gevelbekleding met als doel vervolgschade te voorkomen.
De werkzaamheden dienen conform de uit deze aanbesteding voortvloeiende dienstverleningsovereenkomst en op basis van het
Programma van Eisen te worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats bij gebouwen die in gebruik zijn. Dat betekent
dat de werkzaamheden in overleg met de gebruiker zodanig moeten worden ingericht dat het primaire proces van de gebruiker zo min mogelijk overlast ondervind;
Het gaat om gebouwen gelegen op verschillende locaties in het land, met name een aluminium, kunststof en metalen bekleding hebben en een sterkere gevelvervuiling dan andere Rijksgebouwen door hun ligging aan zee, snelweg, spoor, industrieterrein of door andere oorzaken.
De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:

  • Het correct toepassen van de juiste technieken ter voorkoming van schade aan de geveldelen;
  • Het op professionele wijze en correcte wijze vaststellen en rapporteren van de fysieke conditie van de gevels en ringmuren.

De Dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar met een optie tot verlenging van drie maal twee jaar. De optie tot verlenging betreft een eenzijdig in te roepen optie van het Rijksvastgoedbedrijf. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept) contractdocumenten zijn leidend.

Deze aanbestedingsprocedure omvat 4 percelen. De gebouwen zijn gelegen op verschillende locaties in het land, waarvoor per perceel een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst tot stand zal komen.

Percelen

1 Flevoland, Gelderland, Utrecht 13 gebouwen
2 Brabant, Limburg 8 gebouwen
3 Zuid-Holland 9 gebouwen
4 Zuid-Holland (Den Haag) 11 gebouwen waaronder Koninklijke Bibliotheek en ministerie van defensie

Gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst kunnen gebouwen leeg komen te staan of uit de voorraad van het Rijksvastgoedbedrijf gaan. Ook kunnen gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst min of meer ingrijpende verbouwingen of aanpassingen plaatsvinden. Hierdoor kunnen (delen) van gebouwen of installaties tijdelijk buiten gebruik zijn en na de verbouwing of aanpassing weer worden opgenomen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze pro-actief met deze wijzigingen omgaat
waarbij beheersing van de kosten voor de opdrachtgever centraal staat.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *