SP wil brede aanbesteding fraude onderzoek Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

SP wil brede aanbesteding fraude onderzoek Belastingdienst

Foto: Pixabay.com

SP- Kamerlid Renske Leijten heeft gebruik makend van de e-mailprocedure het volgende verzoek neergelegd bij de medeleden van de commissie Financiën.

Wat ik wel graag met spoed voor wil leggen aan de collega’s gaat over de aanbesteding van het externe onderzoek in het kader van helderheid over het bestaan van vergelijkbare systemen als FSV in de Belastingdienst alsmede inzicht te krijgen in de precieze werkwijze bij fraudeaanpak in de verschillende onderdelen van Belastingdienst. Om te voorkomen dat het weer de bekende spelers uit de ‘aanbestedingspoule’ zijn (die vaker bij de BD over de vloer zijn gekomen voor ‘extern’ onderzoek) die nu dit belangrijke onderzoek gaan doen, zou ik graag willen vragen of de staatssecretarissen het onderzoek breder aan te laten besteden.

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Uiterlijk vandaag 1 mei 2020 15:00 zouden de commissieleden dan met een “replytoall” kenbaar maken of zij dit voorstel ja of nee steunen.

Aanbestedingsnieuws kan zich wel vinden in de vraag maar vraagt zich af of bij een bredere aanpak, leden van het bekende clubje uit de gunning vallen. Die zijn zo gepokt en gemazeld dat ze ongetwijfeld de beste aanbieding zullen hebben.

Renske Maria Leijten is een Nederlandse politica voor de SP. Sinds 30 november 2006 is zij Tweede Kamerlid. Zij was vanaf haar aantreden in het parlement tot de verkiezingen op 15 maart 2017 belast met de portefeuille zorg en jeugdzorg en vervolgens met de portefeuille financiën, Europa en de EU.

Bronnen: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01891 en wikipedia

1 thought on “SP wil brede aanbesteding fraude onderzoek Belastingdienst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *