Signing en Bewegwijzering 2022 Stg. Albeda – Aanbestedingsnieuws

Signing en Bewegwijzering 2022 Stg. Albeda

Foto: Google Streetview

Albeda heeft ca. 26 locaties in Rotterdam en omgeving met ongeveer 20.000 studenten en heeft circa 2.000 medewerkers in dienst. De interne opdrachtgever voor deze aanbesteding is de directeur van de stafafdeling Facilitair en Huisvesting (F&H). Met dit aanbestedingstraject wenst Albeda een betrouwbare en vakbekwame leverancier te contracteren voor de productie, levering en montage van alle producten voor onze signing en bewegwijzering. Een leverancier die proactief, oplossingsgericht en adviserend meedenkt en de gevraagde dienstverlening en kwaliteit levert. Albeda streeft naar continuïteit in deze dienstverlening om de leer- en werkomgeving van studenten en medewerkers te verbeteren, de herkenbaarheid en identiteit van het Albeda en haar onderwijscolleges te vergroten, de strategische en onderwijsvisie te ondersteunen en om een zo aantrekkelijk mogelijke leer- en werkomgeving voor (toekomstige) studenten en medewerkers te realiseren.

Albeda zoekt één partner voor het adviseren bij en het ontwerpen/opmaken en produceren, leveren, monteren c.q. aanbrengen en wijzigen van signing en bewegwijzering, inclusief de benodigde en vereiste middelen en randvoorwaarden om aan de opdracht te kunnen voldoen, in-, op- of bij de gebouwen en terreinen van Albeda. Hieronder valt ook de opslag (bij opdrachtnemer) en wisseling van de bij Albeda in gebruik zijnde geveldoeken; dit geldt dus voor de huidige geveldoeken.
Naast de kwaliteit van de te leveren producten worden ook eisen en wensen gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier. Adequate afstemming met alle bij de aanvraag betrokken partijen, heldere en juiste communicatie, snelle respons, zorgvuldigheid in de uitvoering en controle op en van de geleverde producten gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst zijn voor Albeda zeer belangrijk. Duurzaamheid is een van de focuspunten in de strategie van Albeda en is onderdeel van de uitgevraagde dienstverlening en de af te sluiten overeenkomst.

De producten vallend onder de opdracht Signing en Bewegwijzering en omvatten onder andere, maar niet uitsluitend:
➢ Fotowanden; zowel fotodoeken passend in onze huidige frames en nieuwe frames, als fotobehang en fotofolie (al dan niet op een onderplaat)
➢ Geveldoeken, passend in zowel de huidige frames als in nieuwe frames of d.m.v. andere bevestiging
➢ Deur, raam en/of meubelbestickering/folie, pictogrammen, belettering
➢ Deurhouders, wandborden, hangborden, uitkragers, sandwichborden,
➢ Binnen zuilen
➢ Acrylaat etagecijfers
De fotowanden geven sfeer aan het gebouw, laten zien waar we als Albeda voor staan en geven een beeld van de opleidingen die worden aangeboden. De raam bestickering/folie kan voor decoratie, bewegwijzering, privacy en/of zonwering worden ingezet.
Voor alle tekstuitingen geldt dat deze in de huisstijl van Albeda opgemaakt zijn, zoals vastgelegd in onze Brandguide. De brandguide is er om een consequent en consistent beeld te creëren van het merk Albeda, waarbij logo, kleuren, typografie, grid, grafische elementen, beeldbewerking en fotografie een bepalende rol spelen.
De geschatte waarde van de opdracht, inclusief optiejaren is €610.000,- incl. BTW.

Er wordt een raamovereenkomst aangegaan voor een periode van in principe vier jaar met tweemaal één optiejaar. Ingangsdatum van het contract is 1 februari 2023. De toe te passen aanbestedingsprocedure is een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Motivatie hiervoor is dat deze aanbesteding het snelst kan worden doorlopen en het beste aansluit op
het geheel van de potentiele aanbieders in de markt. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned maandag 17 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276196

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *