Selectieprocedure verkoop grond woningbouwlocatie Schansgebied Uithoorn – Aanbestedingsnieuws

Selectieprocedure verkoop grond woningbouwlocatie Schansgebied Uithoorn

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De gemeente Uithoorn is op zoek naar een partij (of een combinatie van partijen) die bestaat uit een architect,
projectontwikkelaar en bouwer. Bij Aanmelding moeten de projectwikkelaar en architect bekend zijn. De gemeente Uithoorn is gestart met de (her)ontwikkeling van het centrum van de gemeente. Naast de inrichting van de openbare ruimte zijn dit de herontwikkeling van het Winkelcentrum Amstelplein, de ontwikkeling van de Irenelaanlocatie, het Schansgebied en mogelijk de ING-locatie/politiekantoor. Lege ruimtes in het centrum, zoals de Irenelaanlocatie worden opgevuld met woningen waardoor het centrum meer inwoners, en dynamiek zal krijgen. Een centrum waarin bebouwing en groen continu geborgenheid bieden. De gemeente Uithoorn heeft een nieuw bestemmingsplan voor het Schansgebied in het dorpscentrum
opgesteld dat op 30 maart aan de raad voorligt voor besluitvorming. Het Schansgebied wordt begrensd door de straten Schans (oosten en zuiden), Schoolstraat/Kaag (westen) en het winkelcentrum Amstelplein (noorden). Binnen het plangebied zijn slechts twee grondeigenaren: Schanskerk BV en de gemeente Uithoorn. Het gebied bestaat nu nog uit een kerk, pastorie en kerktuin (allen in eigendom van de parochie) en openbare ruimte (parkeerplaats en wegenstructuur). De gemeente wil het kerkfront (incl. torens) en de pastorie (beiden gemeentelijk monument) behouden en achter het kerkfront woningbouw toestaan binnen de contouren van het schip van de kerk, de pastorie laten verbouwen tot woningen en in hetzelfde lint, maar op grond van de gemeente, nog maximaal vijf woningen laten bouwen. Verder wordt het gebied ingericht als een parkachtige
omgeving met de benodigde infrastructuur en parkeergelegenheid. Om dit vorm te geven zijn er stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld. Op basis hiervan is er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt dit 30 maart 2023 vastgesteld. Voor de nieuw te bouwen woningen in het Schansgebied zijn regels geformuleerd. Omdat de positie van elke woning vrij specifiek is zijn de regels per woning verschillend. De regels zijn vastgelegd in kavelpaspoorten.  Deze tender heeft betrekking op het ontwerpen en realiseren van vijf woningen in het Schansgebied. Het is de intentie van de gemeente dat de woningen binnen uiterlijk twee jaar na ingangsdatum van de overeenkomst gerealiseerd zijn, dan wel dat daar duidelijk zicht op is.

Het grondbod is bepaald op €925.000 (excl. BTW). Dit grondbod zal niet worden geïndexeerd. De geselecteerde partijen moeten instemmen met dit grondbod bij de inschrijving. De inschrijving wordt alleen beoordeeld op kwaliteit. Er is sprake van een koop-ontwikkelovereenkomst. Deze tender is opgedeeld in een selectie- en gunningsfase. In de selectiefase wordt de geschiktheid van de partijen beoordeeld en worden maximaal drie gegadigden geselecteerd om in de gunningsfase een inschrijving in te dienen. In de gunningsfase wordt één inschrijver gecontracteerd. De procedure heeft het karakter van
een private tenderprocedure gericht op openbare verkoop, welke procedure niet aanbestedingsplichtig is.

De gemeente wil inschrijvers optimaal informeren. Daarom maakt in de tweede fase een voorlichtingsbijeenkomst met locatiebezoek onderdeel uit van deze procedure. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente toelichting geven op de stedenbouwkundige uitgangspunten en wordt de locatie “Schansgebied” bezocht. De bijeenkomst vindt plaats op 20 april 2023 10:00 uur en zal ca. twee uur duren. Inschrijvers zijn van harte welkom op het volgende adres: Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Er is achter het gemeentehuis voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De locatie is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Om praktische redenen worden Inschrijvers verzocht zich uiterlijk twee werkdagen van te voren aan te melden door een Tenderned-bericht te sturen naar het contactpunt van deze tender onder vermelding van ‘Aanmelding bijeenkomst Schansgebied’, de naam van de onderneming en het aantal aanwezige personen. Er kunnen maximaal drie personen per inschrijver worden aangemeld.

Bron: Tenderned dinsdag 7 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290865

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *