Schuimblusvoertuigen en waterwagen Veiligheidsregio Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Schuimblusvoertuigen en waterwagen Veiligheidsregio Drenthe

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Twee schuimblusvoertuigen en één waterwagen van Brandweer Drenthe zijn aan vervanging toe, daarom heeft Veiligheidsregio Drenthe (VRD) besloten de vervanging van deze voertuigen Europees aan te besteden. Daarnaast is het mogelijk dat er in de toekomst een aantal aanvullende schuimblusvoertuigen of watervoertuigen besteld kunnen worden. Deze aanvullende voertuigen vallen ook onder deze aanbesteding en de af te sluiten raamovereenkomst. Voor deze voertuigen geldt dat de prijzen (voor zowel inbouw als opbouw) gelijk moeten zijn aan de prijzen zoals opgenomen in de Inschrijving van opdrachtnemer (behoudens de jaarlijkse indexatie). Een uitzondering hierop is het tarief en indexatie van het chassis; hiervoor kunt u een (jaarlijkse) indexatie aangeven binnen de beantwoording van de ‘Open Vragen’. De aanbestedende dienst is van plan om met één inschrijver een raamovereenkomst te sluiten. Ingediende offertes wordt volgens het gunningscriterium “beste prijs-kwaliteitverhouding” beoordeeld. Aan de inschrijver met de hoogste score van de gunningsranglijst wordt de opdracht voorlopig gegund. Indien geen bewaren zijn
ontvangen wordt de voorlopige gunning omgezet naar een definitieve gunning.

De opdracht betreft het initieel leveren van twee schuimblusvoertuigen (SB) en één waterwagen (WT) aan de VRD. Daarbij is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het volledige onderhoud aan deze voertuigen. Daarnaast heeft VRD gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de mogelijkheid om extra schuimblusvoertuigen of waterwagens aan te schaffen. Voor deze optionele voertuigen is er geen sprake van een afnamegarantie. Bij opdracht dient het schuimblusvoertuig post Emmen tegen de boekwaarde te worden overgenomen. Huidige boekwaarde €160.000,- (excl. BTW).

AN Wij merken op dat hier gesproken wordt over boekwaarde en niet over restwaarde, zou ook wat veel zijn o.i.. Wij van Aanbestedingsnieuws menen hieruit te mogen concluderen dat er hier vervangen moet worden terwijl de afschrijvingstermijn van 15 jaar nog niet voorbij is. Op speurtocht op internet ontdekken wij twee foto’s van schuimblusvoertuigen van de Kazerne Emmen. Beide dateren ongeveer uit 2013. De één is een Ziegler Mercedes de ander heeft een MAN onderstel en de opbouw is van Dutch Rescue Services uit Hoogeveen. € 160.000 voor de Mercedes lijkt ons wel veel,, zeker als je er nog een camper van moet bouwen. De MAN is slechts in gebruik sinds 2013 dus net 7 jaar uit en al aan vervanging toe? Wat is er dan met dat ding aan de hand? Kortom raadsels die zich helaas vóór het publiceren niet lieten oplossen. Misschien kan de VRD dit ons berichten via onze redactiemail. Het lijkt ons dat ook potentiële aanbieders dit willen weten. Foto’s kunnen wij u niet direct tonen ivm de rechten, we kunnen  wel linken Ziegler Mercedes  en de MAN uit 2013  

Een specialistisch schuimblusvoertuig wordt gebruikt voor het uitvoeren van de volgende taken en functies (niet limitatief):

 • Schuimblussing bij een plasbrand van een brandbare vloeistof van ca 1500 m2
 • Afdekken van een plas van een brandbare en/of gevaarlijke vloeistof met schuim
 • Inzetbaar als watertankwagen langs A en N wegen en in gebieden met tekort aan bluswater
 • Inzetbaar bij brandbestrijding voor een grootschalige defensieve buitenaanval door middel van de blusmonitor(en)
 • Natuurbrandinzet (fire defender).

De bediening van het voertuig wordt gedaan door twee personen; de chauffeur/voertuigbediener en een manschap. Bij een inzet wordt gebruikt gemaakt van de in het voertuig aanwezige voorraad schuimvormend middel en water. Bij een langdurige inzet of wanneer meer bluscapaciteit noodzakelijk is, kan het voertuig extern gevoed worden met schuimvormend middel en/of bluswater. Scenario en minimum PvE betreffen:

 • Veiligheid;
 • Bedienen blussysteem;
 • Draaicirkel;
 • Lengte.

Aandrijving, bestaande uit twee aspecten te weten:

 • Aantal aangedreven assen;
 • Aanwezigheid van sperfunctie in de aandrijflijn.

Uitgangspunten waaraan de voertuigen dienen te voldoen:
De watertank moet een inhoud hebben van minimaal 14000 liter.
Voor de SB geldt een SVM tankinhoud van 1000 liter
De SB moet voorzien zijn van een slanghaspel van 40 M voor het opbrengen van SVM.
De capaciteit van de pomp is minimaal 4000 liter/10 bar per minuut.
De SB is in staat om een plas van 1500m2 met schuim af te dekken (Inzetdiepte 40M)
De SB is voorzien van zowel een bumper als dakmonitor (dakmonitor achter op het voertuig) Capaciteit vergelijkbaar met SB Emmen. De dak en bumpermonitor moeten gelijktijdig gebruikt kunnen worden.
De SB is ook voor natuurbrandbestrijding inzetbaar volgens het Drentse model (wildfire defender)
Voor wat betreft de SVM bijmenging: Deze dient elektrisch (of vergelijkbaar d.m.v. brandstof) te worden uitgevoerd, om uiteindelijk een goed werkend systeem te krijgen i.v.m. het toepassen van fluorvrij SVM.
Maximale hoogte van beide voertuigen is 3.60 M
De voertuigen moeten worden voorzien van een camera systeem inclusief achteruitrij camera.

Een en ander is verwoord voor zowel de SB’s als de WT in het PvE

VRD verwacht van inschrijver een ‘open begroting’ voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd. In uw open begrotingen moeten alle kosten (materiaal en arbeid) op detail niveau worden weergegeven. De totale kosten van uw aanbieding dient u over te nemen op het Calculatieblad.  Een inschrijving die niet op deze wijze is ingediend, wordt terzijde gelegd.

De raamovereenkomst wordt initieel afgesloten voor de levering van twee schuimblusvoertuigen en één waterwagen. De initiële termijn van de raamovereenkomst loopt af op het moment dat deze voertuigen (naar tevredenheid) zijn afgeleverd. Indien de aflevering van de twee schuimblusvoertuigen en waterwagen naar volledige tevredenheid is verlopen, heeft Veiligheidsregio Drenthe de mogelijkheid om de raamovereenkomst met opdrachtnemer te verlengen tot 31 december 2030. Gedurende de looptijd van deze verlening heeft Veiligheidsregio Drenthe de mogelijkheid om aanvullende schuimblusvoertuigen en waterwagens te bestellen. Hierbij is echter geen sprake van een afnamegarantie

Om tot een goede afstemming te komen heeft de VRD besloten een informatiebijeenkomst te houden waarin gegadigden vragen kunnen stellen aan de beoordelingsgroep van de VRD om zo meer duidelijkheid te krijgen over deze aanbesteding en de aan te schaffen voertuigen. Per gegadigde zal 1,25 uur tijd worden ingepland. De vragen en antwoorden worden genotuleerd en aan de leveranciers beschikbaar gesteld. Commerciële vragen en antwoorden zullen buiten de notulen gelaten worden. De notulen van een bijeenkomst worden eerst voor akkoord voorgelegd aan de gegadigde voordat deze worden gedeeld.

Bronnen: Pinterest, Hulpverleningsforum.nl ( beide voor links naar de foto’s) Tenderned 9 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204975

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *