Schoonmaakonderhoud – Secondary School Stg.”Het Rijnlands Lyceum” – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud – Secondary School Stg.”Het Rijnlands Lyceum”

European School Secondary School
Oostduinlaan Den Haag
Foto: Google Streetview

In de huidige situatie heeft ESH – Secondary School een tijdelijke overeenkomst met Unidos Schoonmaakbedrijf voor het schoonmaakonderhoud. ESH – Secondary School heeft besloten om het schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 september 2021 ingaan. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten.

De locatie van het werk is gelegen aan de Oostduinlaan 50 in Den Haag.  De Secondary School is gevestigd in een monumentaal pand en is, vanaf 2019, de afgelopen jaren volledig gerenoveerd een foto-impressie en plattegronden zijn bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd. De omvang van het werk is ongeveer 9.000 m2. De opdrachtgever heeft gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst het recht om gebouwen dan wel gebouwdelen aan de overeenkomst, onder dezelfde condities als de oorspronkelijke gebouwen, toe te voegen of om gebouwen dan wel gebouwdelen kosteloos uit de overeenkomst te verwijderen. Aan het genoemde aantal m2 kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op twee jaar met als startdatum 1 september 2021 en als einddatum: 31 augustus 2023. Optiejaren: drie maal één jaar. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen.
De opdrachtduur loopt parallel aan de opdracht Europese school (Primary locatie). 

Bron: Tenderned 8 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221588

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *