Schoonmaakdienstverlening Onderzoeksraad voor Veiligheid – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Onderzoeksraad voor Veiligheid

foto: www.pexels.com

Wanneer zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. Op die manier draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland. De Raad is onafhankelijk en besluit zelf welke voorvallen hij onderzoekt.

De onderzoeksraad wil dat haar kantoorpand schoon is en een representatieve uitstraling heeft. Dit is het primaire doel van de met deze aanbesteding af te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de schoonmaak van haar pand op de Lange Voorhout 9 in den Haag. Deze raamovereenkomst wordt onder de Algemene Rijksvoorwaarden Diensten (ARVODI 2018) afgesloten, met een looptijd van drie jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal vijf maal één jaar. Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de opdrachtgever de intentie de raamovereenkomst op 1 juni 2022 in te laten gaan. De wijze waarop de opdrachtnemer invulling geeft aan technische schoonmaakkwaliteit, de klantbeleving, goed werkgeverschap, het nakomen van afspraken, klachtenafhandeling en juiste facturatie zijn de criteria om voor verlenging van het contract in aanmerking te komen.
De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens de verlenging onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgelegd.

De opdracht betreft het verrichten van de volgende schoonmaakdienstverlening op de Lange Voorhout 9, met 3.211 m2 vloeroppervlak en omvat de volgende activiteiten:
• Het verzorgen van dagelijkse en periodieke schoonmaakdienstverlening van het object: kantoorruimtes, sanitaire ruimtes, piketkamer (uitruk voor de piketdienst naar onderzoekslocaties en sanitaire ruimten op -1), trappenhuizen en bedrijfsrestaurant;
• Het schoonmaken van deuren;
• Aanvullen van verbruiksmaterialen in de dispensers (o.a. toiletpapier, papieren handdoekjes, maandverbandzakjes en zeepdispensers, door derden geleverd);
• Het ledigen de gescheiden afval inzamelstations in kantoren en toiletruimtes en de inzamelstations voorzien van lege vuilniszakken;
• Het signaleren van verstoringen in voorzieningen en intern groen;
• Verwijderen van zwerfvuil;
• Het uitruimen van de vaatwassers op alle verdiepingen, m.u.v. die op de begane grond;
• Reinigen van de keukenvloer, keukenruimte en keukenapparatuur en afnemen van de tafels na de lunch;
• Het afvoeren van afvalmaterialen vanaf de inzamelstations naar de plek vanwaar het afval door het verwerkingsbedrijf wordt afgevoerd;
• Het op afroep (incidenteel) uitvoeren van speciale werkzaamheden, zoals:
– specialistische reiniging bij incidenten en/of extreme vervuiling
– het diepreinigen van alle vloerbedekking;
– het stofvrij houden van akoestische wanden en raambekleding;
– het reinigen van de bovenkanten van hoge kasten;
– schoonmaak van wand- en plafondoppervlakten op reikhoogte;
– het behandelen van de houten trappen
– het tussen 07.30 en 14.00 uur uitvoeren van vergaderservice, zoals verzorgen van koffie/thee/water en het schoonhouden van de keuken, inclusief afwas.

De huidige omvang van de opdracht op basis van huidige afname is ca. 10 werkuren per dag (2 personen); 5 dagen per week. Aan deze indicatie kunnen geen rechten kunnen worden ontleend. Het is aan inschrijver om zelf een passende inzet te bepalen.

Opdrachtgever heeft de Ruimtestaat en het gebruik van de diverse soorten ruimten weergegeven. Opdrachtgever heeft getracht de informatie zo volledig mogelijk inzichtelijk te maken, bruikbaar voor de calculatie. Aan deze informatie kan
opdrachtnemer echter geen rechten ontlenen. Daarnaast is er geen gelegenheid voor een schouw. Inschrijvers zullen het moeten doen met een fotoreportage van de ruimten. Het object is geopend dagelijks van 07.30 uur tot 19.30 uur. U bent geheel vrij in de aan te bieden werktijden binnen 07.30 uur en 14.00 uur.

Er is gekozen voor de openbare procedure. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 6 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248621

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *