SBIR circulaire viaducten fase verder – Aanbestedingsnieuws

SBIR circulaire viaducten fase verder

SBIR is een soort alternatief van rijkswatersrtaat voor aanbesteden, dat zie je alleen bij innovaties. Het komt erop neer dat een overheid in 4 ontwikkelingsfases een nieuw product naar de markt helpt. Dat is even de smurfen-uitleg want er zijn veel verschillen van mening over wat de SBIR nu precies voor aanbestedingsstatus heeft. Aanbesteden moet nu eenmaal en dus wordt de SBIR in een aanbestedingsjasje gegoten en die jasjes zien er nogal eens verschillend uit, dan weer als een concurrentiegerichte dialoog, dan weer als een Europese Aanbesteding. Met of zonder prijsvraag. Wat de SBIR theoretisch ook is daargelaten, er is er een voor circulaire viaducten, met 10 ondernemingen die een circulair viaduct moeten bedenken. Die SBIR is nu een fase verder.

De Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten heeft op 16 maart 2021 de fase van de haalbaarheidsonderzoeken afgerond. Rijkswaterstaat heeft het afgelopen half jaar intensief samengewerkt met de 10 deelnemende consortia. Op 23 april zal de beoordelingscommissie bekend maken welke 3 consortia met hun ingediende oplossingsrichting door gaan naar de prototype fase van de SBIR Circulaire viaducten.

Foto: RWS

Het projectteam SBIR Circulaire viaducten heeft in de fase van de haalbaarheidsonderzoeken begeleidingsteams voor de consortia benoemd. Ondanks de digitale afstand in deze tijd heeft het SBIR projectteam samen met de 10 consortia zoveel mogelijk de kenniscommunity van de Open Leeromgeving doorgetrokken. Vooral de beoordelingscriteria (technische) haalbaarheid, impact en economisch perspectief zijn aan bod gekomen.

Gezamenlijk zijn diverse expertmeetings georganiseerd voor vragen en/of belemmeringen, rondom bijvoorbeeld de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, de Milieu Kosten Indicator en restlevensduur van materialen. De consortia konden gebruik maken van de kennisexpertise van TNO. In een 3-gesprek tussen marktconsortia, Rijkswaterstaat en TNO is er een analyse gemaakt die marktconsortia heeft geholpen met de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek. Ook het Datalab heeft hier een bijdrage aan geleverd door zoveel mogelijk areaalgegevens te verzamelen.

Zie ook de tender op TenderNed:

AT/2020/03 SBIR Oproep – Circulaire viaducten

Europese opdracht

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

 

Andere SBIR’s

De meeste SBIRS zijn van RVO en Rijkswaterstaat. We vonden er toch een van de Gemeente Amsterdam en een van de Gemeente Den Haag.

RVO- Duurzame mondneusmaskers voor de zorg: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213781

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) SBIR – Oproep Sportevenementen voor publiek 

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau  – AI 2020-0181 SBIR oproep Monitoring voor de monitoring van bruggen en kademuren.

Gemeente Den Haag Bestuurlijke Informatiepositie Veiligheid

en meer:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/search/SBIR

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *