RWS publiceert nieuwe versie inkoopplanning dd 8 juni – Aanbestedingsnieuws

RWS publiceert nieuwe versie inkoopplanning dd 8 juni

Afgelopen 8 juni heeft Rijkswaterstaat een update gepubliceerd van de inkoopplanning. Hierin staan de door Rijkswaterstaat voorgenomen opdrachten van meer dan 135.000 euro voor het komende jaar.

Eerder berichtte aanbestedingsnieuws al over de inkoopplanning die 13 februari voor het eerst is vrijgegeven. Zie daarvoor http://www.aanbestedingsnieuws.nl/rijkswaterstaat-publiceert-inkoopplanning/ :

Onderstaand is een fragment van de projecten uit de inkoopplanning met de status “zeker” en “redelijk zeker”.

De inkoopplanning van RWS bevat daarnaast ook de voorgenomen opdrachten binnen de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) vanaf 50.000 euro.

Bron: Rijkswaterstaat, 20 juni 2017

Zee en Delta: Cluster Rijksrederij Multiple Purpose Vessels – 05 31127155 Aanschaf vaar- en vliegtuigen 100 35mio – 100mio D&C Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. Zeker Q3 2017 Q3 2017
Zee en Delta: Cluster Rijksrederij Multiple Purpose Vehicle – Midden 31124398 Aanschaf vaar- en vliegtuigen 100 15mio – 35mio D&C Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. Zeker Q3 2017 Q4 2018
Noord-Nederland: Prestatiecontract nat 2019-2021 Vast onderhoud hoofdvaarwegennet Lemmer-Delfzijl 31116994 Vast onderhoud civiel nat 100 15mio – 35mio Prestatiecontract Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Zeker Q1 2018 Q2 2018
Noord-Nederland: Groot Variabel Onderhoudscontract 2019 – 2020 Groot Onderhoud wegen en kunstwerken 31118931 Wegverhardingsconstructies 100 35mio – 100mio E&C Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Zeker Q1 2018 Q4 2018
InnovA58 Realisatie 31130307 Overige wegenbouw 100 100mio – 500mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Zeker Q1 2019 Q4 2019

en redelijk zeker:

 

Noord-Nederland Oost: Onderhoud vaargeul Onderhoud verdiepte Eemsgeul 31123258 Onderhoudsbaggerwerk 100 5mio – 15mio Prestatiecontract Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q2 2017 Q3 2017
Oost-Nederland: Integraal Groot Onderhoud ZAMEN 2018 – 2019 Uitvoering ZAMEN – Perceel Noord 31121780 Overige wegenbouw 100 5mio – 15mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q2 2017 Q3 2017
Oost-Nederland: Integraal Groot Onderhoud ZAMEN 2017 – 2019 Uitvoering ZAMEN – Perceel Oost 31121781 Overige wegenbouw 100 15mio – 35mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q2 2017 Q3 2017
Oost-Nederland: Integraal Groot Onderhoud ZAMEN 2018 – 2019 Uitvoering ZAMEN – Perceel Zuid 31121782 Overige wegenbouw 100 5mio – 15mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q2 2017 Q3 2017
West-Nederland Zuid: stormvloedkeringen Dokdeur noordzijde, hekwerk & lieren Maeslantkering 31121592 Revisie werktuigbouwkundig, elektrotechnische, hydraulische installaties 100 5mio – 15mio D&C Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q2 2017 Q1 2018
Zee en Delta: Groot onderhoud Hoofdwegen 2018 Groot onderhoud droog 31118167 Wegverhardingsconstructies / Kleine kunstwerken 70 / 30 5mio – 15mio E&C Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q3 2017 Q4 2017
Zuid-Nederland: Oevers Brabantse + Midden-Limburgse kanalen GOVa 6c Realisatie oeverwerken Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen 31126162 Bodem- en oeverbescherming 100 5mio – 15mio D&C Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q3 2017 Q1 2018
Midden-Nederland: Prestatiecontract nat 2.0 Prestatiecontract nat Midden-Nederland Perceel Zuid 31107985 Vast onderhoud civiel nat / Werktuigbouw (E-gerelateerd) / Onderhoud E&M 40 / 35 / 25 35mio – 100mio Prestatiecontract Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q3 2017 Q1 2018 Best Value
SAA: A9 Amstelveen Realisatie + onderhoud 31109331 Verkeerssystemen weginfra / Wegverhardingsconstructies / Wegmeubilair / Civiele betonbouw droog 10 / 60 / 10 / 20 >500mio DBFM Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbest. Redelijk zeker Q3 2017 Q4 2019
Project Renovatie Bruggen Realisatie tijdelijke verbinding Suurhoffbrug (TVS) 31079930 Zware staalconstructie 100 35mio – 100mio n.t.b. Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q4 2017 Q1 2018
Zee en Delta: Kustlijnzorg 2016-2019 Meerjarige Kustlijnzorg pilot Buitendelta 31125479 Ontgraving en opspuiting 100 5mio – 15mio E&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q4 2017 Q2 2018
Zuid-Nederland: Instandhouding Roer- en Swalmentunnel Prestatiecontract A73 Roer- en Swalmentunnel 31130146 Overige wegenbouw 100 5mio – 15mio Prestatiecontract Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q4 2017 Q2 2018 Best Value
Oost-Nederland: Vaarwegen Bovenwindse Rijn Waal Vaarwegen Rijntakken 31122544 Vast onderhoud civiel nat 100 35mio – 100mio Prestatiecontract Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q4 2017 Q3 2018 Best Value
Oost-Nederland: Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Uitvoeringscontract Overnachtingshaven Giesbeek 31122503 Overige waterbouw 100 5mio – 15mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker Q3 2019 Q1 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *