RWS gunt installaties Roer- en Swalmentunnel aan Vialis BV

Roertunnel Foto: Google Streetview

Vialis BV, een Volker-Wessels onderneming heeft de opdracht gekregen om de verkeers- en tunneltechnische installaties voor de Roer- en Swalmentunnel en bijkomende werken, als onderdeel van de Rijksweg 73-Zuid voor de duur van 2 jaar en 10 maanden  te ontwerpen, te realiseren en instand te houden,  met daarbij nog een een optie tot verlenging van 2 x1 jaar. Vialis was de enige inschrijver.

redactie Auteur

Geef een reactie