Aanbesteding gestart oneigenlijk grondgebruik Delft (Snippergroen) – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding gestart oneigenlijk grondgebruik Delft (Snippergroen)

Foto: Pixabay

De gemeente Delft is op zoek naar één opdrachtnemer, die in opdracht van de Gemeente invulling geeft aan de werkzaamheden voor fase 2 in het project grondgebruik. De Opdrachtnemer gaat hiervoor namens en vanuit de Gemeente te werk. Gemeente heeft de potentiële gronden die in aanmerking komen voor fase 2 inzichtelijk gemaakt. De omvang bedraagt circa 600 dossiers. Deze gegevens dienen als basis voor de diverse werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, zoals o.a. beoordeling van de onrechtmatige situatie ten einde te kunnen concluderen of de situatie kan worden gelegaliseerd, in geval van legalisatie: de gebruiker een overeenkomst aanbieden en alle daarbij behorende administratieve acties uitvoeren die leiden tot de ondertekening van de overeenkomst door beide partijen, et cetera.

In 2017 is Delft gestart met een Pilot (fase 1) in de wijk Tanthof-Oost en dan met name de Boerderijbuurt. Het ging toen om 252 dossiers. Een aantal dossiers daarvan is na een verlengde pilot afgesloten door verkoop grond, afwijzing, verjaring of anderszins. In alle gevallen gaat het oom het zogenaamde snippergroen dat meerdere gemeenten in kaart brengen en indien mogelijk verkopen. Het beleid heeft als doel het regelen
van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond in de gemeente Delft teneinde duidelijkheid over gemeentelijk eigendom te verkrijgen,
rechtsgelijkheid te creëren en verjaring tegen te gaan. (en natuurlijk wat knaken in de gemeentelijke schatkist te krijgen). Met dat laatste wilde het in aanvang nog niet zo best lukken omdat de onderneming die de Pilot behandelde (Eiffel) meer geld in rekening bracht dan de tot dan toe opgebrachte verkopen. Daarnaast was de grondprijs in vergelijking met en aantal andere gemeenten aan de lage kant.

Voor de Delftenaren is het in ieder geval oppassen als je aangrenzende gemeentegrond wat probeert op te leuken met geraniums. Naast de koopprijs van de grond geldt kosten koper. …En nu verwacht u van mij dat ik € 400 (te weten voor 13 m2), exclusief de € 500-1000 bijkomende kosten van notaris en kadaster, voor de gemeentegrond die voor mijn huis ligt, ga betalen om die in eigendom te krijgen?… (bewoner Kalfjeslaan)

Bronnen: Gemeente Delft en Tenderned, 21 februari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159181

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *