Rooien van bomen Bernheze – Aanbestedingsnieuws

Rooien van bomen Bernheze

Foto: Pixabay.com/JWVein

De gemeente Bernheze wil een overeenkomst afsluiten met een professionele en betrouwbare ondernemer voor het rooien van bomen op afroep en het verrichten van noodsnoei. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een RAW raamovereenkomst. Gemeente Bernheze administreert haar bomen in een bomendatabase van het programma Digitree. Dat laat zien dat Bernheze anno 2016 ruim 46.400 bomen in beheer heeft. Dit zijn dus de bomen die elk apart op kaart zijn aangeduid en ieder apart worden gecontroleerd en beheerd. Bomen in bosjes, bossen en landschapselementen horen hier niet bij. Twee derde van alle gemeentelijke bomen in Bernheze staat buiten de bebouwde kom. 

De looptijd van de overeenkomst is van juni 2022 tot en met mei 2024. Daarna heeft de gemeente Bernheze de mogelijkheid om de overeenkomst één keer twee jaar te verlengen. Het betreft een openbare procedure (Europees) conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van het gunningscriterium de laagste prijs.

Bron: Bernheze en Tenderned donderdag 10 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254577

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *