RIVM-evaluatie: Besparing circulair inkopen niet aan te geven – Aanbestedingsnieuws

RIVM-evaluatie: Besparing circulair inkopen niet aan te geven

Spoiler Alert: “Concreet is niet aan te geven hoeveel grondstoffen er bespaard zijn door duurzamer gedrag van consumenten en/of circulair inkopen door de overheid.” Dat staat in de concluderende paragraaf van het VANG- rapport, een evaluatie van het rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  

Schiet het dus een beetje op met dat circulaire economie? Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Zijn we er al een beetje? Bij dat Grondstof? Nou ja, zie boven. Dat was dus de conclusie. En dan was er nog een tussenconclusie dat dat voor ondernemingen ook niet aan te geven valt.

Zo. Dat weten jullie lezers dus nu; zo hoef je het rapport niet uit te printen. Dat scheelt dan toch weer Afval en levert Grondstof op. En kan Aanbestedingsnieuws meeprofiteren van het rijksprogramma VANG? Nee, zo werkt dat niet.

Omdat je uiteindelijk toch nog een pakkende quote nodig hebt, om te laten zien dat je de evaluatie van het VANG hebt doorgenomen, een paar van de meest opmerkelijke, het enige meetbare, nu er volgens de evaluatie geen eenduidige definitie van recycling is. Opmerkelijk: de hoeveelheid verbrand afval is flink gestegen:

. De planning om in tien jaar tijd de hoeveelheid gestort en verbrand afval te halveren (2012 – 2022), blijkt niet op koers te liggen. Inspanningen hiervoor van bedrijven, (lokale) overheden en consumenten blijven nog achter. De hoeveelheid gestort of verbrand afval daalde eerst, maar is daarna weer gestegen (van 86 procent in 2015 naar 92 procent in 2016, vergeleken met de situatie in 2012).

Ge-ste-gen? Dat is niet vang maar stort! Hoe kan dat nou? Waar bestaat dat afval dan uit?

Nou misschien wel bijvoorbeeld, zo concludeert de redactie van Aanbestedingsnieuws, uit enkele van de concrete initiatieven waarvan VANG de kennis met ons deelt, zoals de jajaneenee sticker… Daarvan heeft het VANG HHA een trotse factsheet op de website staan, om andere gemeenten te stimuleren het goede voorbeeld van Amsterdam te volgen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, vandaar dat we het nog maar even uitleggen.

Dat heeft betrekking op de sticker met het ouderwetse principe dat je als je geen ongewenst reclamedrukwerk wilde ontvangen, dat je dan nee nee moest ophangen. De bedoeling van de actie was dat de NEENEEJAJA-sticker van de bus gepulkt moesten worden en vervangen door een JAJANEENEE-sticker, op basis van het nee geen reclame tenzij principe. De afvalberg van stickers is hierdoor aanzienlijk gegroeid, alsmede het aantal postmodern verwarde drukwerkbezorgers, al kan dat ook wat met het social return beleid van de KPN te maken hebben. 

Was dat het enige, oh nee. Verder moet de circulaire economie het blijkens de website van VANG hebben van de koelkastklem. Wat is dat nu weer, we snappen er niets van. De website van VANG legt het gelukkig heel duidelijk uit. Dat is namelijk niet, dat je de koelkast voortaan op slot doet zodat je partner niet meer kan bijdragen aan het onduurzaam opvreten van alles wat er in zit. Integendeel.

Het is een oranje schuif “Je schuift hem op een plank in je koelkast, in het zicht. Door de oranje kleur valt hij meteen op. Plaats vervolgens de restjes, open potjes en aangebroken verpakkingen achter de klem. Zet vooraan wat als eerste op moet. Zo staan je restjes altijd in de spotlights. […] Als we restjes voedsel uit onze koelkast opeten in plaats van weggooien, dan scheelt dat op jaarbasis al gauw ruim 10 kilo voedselverspilling per huishouden. Doordat mensen met behulp van de klem ook slimmer kunnen inkopen loopt de winst

voor het milieu en je portemonnee nog verder op. Elk restje dat je nog bewaart en opeet helpt.”

Vind je dit concept nu toch nog wel wat ingewikkeld, dan is er dus ook een instructiefilmpje. (Zie introductievideo ) Genoeg gelachen. Dat ding kan dus ook weer bij het afval. Samen met de NEEJANEEJA-pulk en alle desondanks toch ontvangen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Zo is de extra sti

jging van verbrand afval tussen 2015 en 2016 wel weer voldoende verklaard. Maar verder kun je ook nog kijken in de resultaten van VANG zelf, het meldt talloze successen, met name als het gaat om omgekeerd inzamelen.

Omgekeerd inzamelen, wat is dat nu weer? Ja dat is een trademark term van huisvuilophaler ROVA. Het werkt met ondergrondse afvalcontainers waarin je het afval zelf moet scheiden en er dan niet 1 maar wel 10 dieselwagentjes in de straat komen om je huisvuil op te halen. Hartstikke duurzaam.

Zie ook: VANG HHA / Kamerstukken II 2017/18, 32852, 74
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858974

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *