Rijkswaterstaat gunt Veenhuizen aan NMo, BOEi en Drentse Landschap – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat gunt Veenhuizen aan NMo, BOEi en Drentse Landschap

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 19 april bekend gemaakt dat het Ensemble Veenhuizen, de voormalige strafkolonie in de gemeente Norg, is gegund aan het consortium bestaande uit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. De 80 gebouwen en bijbehorende gronden (70 hectare!) zouden sinds 2016 vervreemd moeten worden (d.i. dat de grond zou worden afgestoten) via een “openbare inschrijving”, zo melden de persberichten van de diverse organisaties.

Rijksvastgoed heeft besloten de verkoop van gronden, omdat er meer gegadigden belangstelling voor hadden, te voltrekken via een openbare inschrijving, zo stelt Drents Landschap. Blijkens de website van Rijksvastgoed zijn ook monumenten verkocht per makelaar. Zie onder meer:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/verkocht/veenhuizen-hoofdweg-14

©Rijksvastgoed 2021, vervaardiger Siebe Swaart

Omdat er meerdere partijen belangstelling hadden getoond in het Ensemble Veenhuizen, dat uit ongeveer 80 gebouwen bestaat, besloot het Rijksvastgoedbedrijf om een openbare inschrijving voor dit unieke erfgoed te starten.

De procedure die in november 2019 is gestart, verliep in drie fasen en heeft bijna anderhalf jaar geduurd. Op 19 april 2021 is bekend gemaakt dat Ensemble Veenhuizen overgaat naar het consortium van erfgoedbeheerders. Het plan van de vervreemding is niet heel bekend en blijkens het persbericht van de Stichting Boei heeft dat ermee te maken dat het de partijen kennelijk “niet was toegestaan” met belanghebbenden te spreken.

Zodra we eigenaar zijn gaan we allereerst in contact treden met alle belanghebbenden – dit was tijdens de verkoopprocedure niet toegestaan – om de praktische zaken op te pakken.” Aldus Arno Boon, directeur BOEi

Het beheer zal worden uitgevoerd via een nieuw op te richten Stichting, genaamd: www.nieuwerentmeester.nl

“Wij zijn enorm blij en trots dat Ensemble Veenhuizen ons gegund is. Als nieuwe eigenaren zullen wij er alles aan doen om het cultuurhistorisch erfgoed in Veenhuizen te behouden en beheren. Ook gaan we snel in gesprek met lokale ondernemers, bewoners en andere stakeholders zodat we gezamenlijk plannen kunnen maken om Veenhuizen een nieuwe toekomst te geven. Wij zullen er uiteraard ook alles aan doen om het vertrouwen dat hiermee in ons gesteld wordt waar te maken.” Aldus Sonja van der Meer, directeur van Het Drentse Landschap.

Rijksvastgoed zelf was wat cryptischer over zijn openbare inschrijving en meldt onder meer hier.

Er zijn  gebouwen en gronden verkocht. Delen van het terrein verhuren we of geven we een (tijdelijke) invulling. Zo verhuren we delen van het terrein aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waaronder de Esserheem gevangenis en Norgerhaven en verpachten we landbouwgronden aan agrariërs. Ook is er een  kaasmakerij, het gevangenismuseum, een hotel, een ecologische boerderij en diverse horecabedrijven. Daarnaast vinden er evenementen plaats, sommige met nationale uitstraling, zoals de voorstelling ‘Het Pauperparadijs’. Deze ontwikkelingen bestendigen het gebruik en zorgen voor economie en leefbaarheid in het gebied.

en hier:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten het ensemble te gunnen aan het consortium. Door hen is voldaan aan de drie belangrijkste criteria. Leidend was een aansprekende visie rondom de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functie (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling. Daarnaast was de voorwaarde dat het ensemble als geheel zou worden overgenomen. Tot slot moest de koper kunnen aantonen in staat te zijn het ensemble te beheren.

Zie ook:

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/erfgoed-veenhuizen-deels-in-nieuwe-handen

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/videos/2014/04/14/het-verhaal-van-veenhuizen

https://www.boei.nl/nieuws/toekomst-voormalige-strafkolonie-veenhuizen-veiliggesteld/

https://www.drentslandschap.nl/veenhuizen-gegund-aan-erfgoedbeschermers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *