Rijksvastgoed spreekt af met bouw: leveringsproblemen eigen verantwoordelijkheid – Aanbestedingsnieuws

Rijksvastgoed spreekt af met bouw: leveringsproblemen eigen verantwoordelijkheid

Rijksvastgoed heeft in een persbericht laten weten dat het handelingskaders heeft opgesteld voor leveringsproblemen.  Daarin staat wenselijk gedrag vastgelegd voor de situatie dat er sprake is van plotselinge prijsstijgingen bij een aanbesteding.

Rijksvastgoed zegt erover:
Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector hebben afspraken gemaakt om stijgende prijzen en leveringsproblemen van bouwmaterialen te voorkomen. Door bijzondere omstandigheden, zoals de oorlog in de Oekraïne, zijn deze problemen ontstaan. De afspraken zijn vastgelegd in sectorbrede, adviserende handelingskaders.

De vijf adviserende handelingskaders zijn bedoeld als gespreksagenda op projectniveau. Ze bestaan onder meer uit een stappenplan en tips voor het toepassen van bestaande regels binnen een contract. Ook is er onder meer aandacht voor indexering en de risicoregeling. In sommige gevallen kunnen afspraken worden gemaakt over de excedentregeling. Dit zijn afspraken over een vergoeding voor kosten bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld is opgenomen in het handelingskader Utiliteit.

Fragment © Rijksvastgoed 2023

Het gaat grotendeels om bestaande regelingen, die overzichtelijk zijn vastgelegd om partijen te ondersteunen bij het opvangen van extreme prijsstijgingen. De adviserende handelingskaders zijn hiermee een praktische gebruiksaanwijzing voor de gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over projecten en contracten. Dat moet uiteindelijk leiden tot concrete oplossingen, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. En het moet partijen ondersteunen om de bouwstroom op gang te houden door projecten succesvol uit te kunnen voeren, ondanks onzekere omstandigheden.

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2023/04/19/handelingskader-utiliteit-samenvatting

NDR
In een gelijkwaardige relatie met enige wisselwerking is het niet meer dan normaal om toegevallen smarten te delen al naar gelang draagkracht. Sinds het fenomeen aanbesteden komt veel van de te nemen verantwoordelijkheden terug bij de sector. Vandaar dat het oog van Aanbestedingsnieuws het meest bleef steken bij toereikingen van de zijde van de opdrachtgéver, dus de inkopende overheid.
Zo benoemt het Handelingskader Woningbouw:

Een opdrachtgever kan bovendien:
• Algemeen: indien mogelijk anticyclisch aanbesteden.
• Werken met raamovereenkomsten.
• Binnen heldere kaders en afspraken experimenteren
met intensievere samenwerkingsvormen waarbij
vertrouwen en gedeeld risico voor het
eindproduct centraal staan.

En het handelingskader Infra Decentraal:

1. Beoordeel bij het opstellen van het contract als
opdrachtgever al of er bijzondere levertijden zijn ten
aanzien van de in het contract voorgeschreven materialen.
Mocht dit het geval zijn dan kan opdrachtgever:
a. in overleg met (potentiële) opdrachtnemer overwegen
materialen zelf in te kopen.
b. de start- en opleverdatum van het contract afstemmen
op de verwachte levertijden.
c. een zogenaamde materiaalstaat maken waarin van
alle materialen de levertijden van diverse leveranciers

Dat lijkt positief en is minder autarkisch als Aanbestedingsnieuws had verwacht. Blijft nog wel dat een handelingskader om “met elkaar het gesprek aan te gaan”  alleen zinvol is wanneer het gesprek ook daadwerkelijk wordt aangegaan. Dat gesprek is nu juist door de aanbesteding uit het proces gesaboteerd. Niet meer praten voor en klik met elkaar, want alle ondernemers moeten gelijke kansen, ook die die niets presteren. Er is geen echte onderhandeling. De opdracht staat stikken of slikken op TenderNed. Dus wanneer ga je dit “gesprek aan”?

Dat doet denken aan die grap van een uitvoeringsambtenaar die ooit vroeg aan een beleidsambtenaar: “hoe zie je dat voor je in de praktijk?”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *