Renovatie Krammersluizen – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Krammersluizen

Fig: RWS

Het Krammersluizencomplex in de Philipsdam is de verbinding tussen de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer. Het complex is gebouwd op een kunstmatig eiland en bestaat uit twee gescheiden delen: een deel voor de beroepsvaart en een deel voor de recreatievaart. Beide sluizen hebben eigen voorhavens en gescheiden aanlooproutes. Het sluizencomplex is opgeleverd in 1987en was midden jaren ’70 het grootste betonwerk dat ooit door Rijkswaterstaat in één keer is aanbesteed. Het sluizencomplex bestaat uit twee sluizen voor de beroepsvaart van 280 meter lang en 24 meter breed. Deze duwvaartsluizen hebben een diepte van NAP -6,25 meter. Voor de recreatievaart zijn er twee jachtensluizen
van elk 75 meter lang en 9 meter breed en een diepte van NAP -3,70 meter. Er zijn voorzieningen getroffen om het complex uit te breiden met een derde duwvaartsluis, mocht dit ooit nodig zijn.

Op de objecten die in dit contract zijn opgenomen zijn eind 2018 – begin 2019 in  opdracht van RWS inspecties uitgevoerd.
Uit de inspectieresultaten is gebleken dat deze objecten in een slechte staat van onderhoud verkeren.
Met name de staat van conserveringen van staalconstructies, houten en betonnen onderdelen en oever- en bodembeschermingen voldoen niet meer aan de eisen en behoeven groot onderhoud. Tevens zijn de belastingen op de bodembeschermingen van m.n. de duwvaartsluizen zodanig toegenomen dat deze grondig aangepakt en verzwaard dienen te worden.

Bron: Tenderned 5 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174367

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *