Aanbesteding Noord-Willemskanaal (Gr) gestaakt – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Noord-Willemskanaal (Gr) gestaakt

Noord-Willemskanaal
Foto: Google Streetview

De aanbesteding voor voorbelasting en kadewerk aan het Groningse Noord-Willemskanaal is gestopt i.v.m. de problematiek/onduidelijkheid omtrent PFAS-houdende grond. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.

Een definitief kader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie kan nu nog niet worden opgesteld omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn over PFAS in grondwater, bio-accumulatie, mobiliteit en uitloogkarakteristieken van PFAS. Naar verwachting worden de onderzoeken begin 2020 afgerond en kan het definitieve handelingskader voor PFAS dan worden opgesteld. Het tijdelijke kader is daarom in het algemeen terughoudend en in het bijzonder terughoudend voor toepassing van PFAS houdende partijen beneden het grondwater en in oppervlaktewater.

Met de huidige verwachtingen van de regelgevende overheden denkt de provincie Groningen medio januari 2020 de aanbesteding opnieuw te kunnen opstarten.

Bron: RWS, Tenderned

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *