Renovatie en aanpassing SBO-school Het Mozaïek Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en aanpassing SBO-school Het Mozaïek Den Haag

Foto: Google Streetview

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)  heeft van de gemeente Den Haag budget beschikbaar gekregen voor de
renovatie en aanpassing van SBO-school Het Mozaïek. Deze school ligt aan de Van den Eyndestraat in de wijk Statenkwartier in het stadsdeel Scheveningen. De school heeft op dit moment ca. 100 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Het huidige gebouw wordt gerenoveerd en aangepast. Bij de renovatie behoort onder andere het vervangen van de kozijnen en ramen (deels staal en deels kunststof, het vervangen van alle installaties en het geheel isoleren van het pand, conform BENG richtlijnen. Vanwege de aanpassing is het de bedoeling dat het dak van het lesgebouw wordt opgetild, om daaronder verblijfsruimte te maken. Tevens heeft bij diverse ruimten een herschikking plaats, waardoor constructieve werkzaamheden noodzakelijk zijn. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is onlangs ingediend. Deze aanbesteding is erop gericht dat de school in het najaar van 2022 verhuist naar een tijdelijke locatie en dat vervolgens de werkzaamheden voor de renovatie en aanpassing van start kunnen gaan. Voor de bouwtijd wordt uitgegaan van één jaar.

Voor dit gebouwdeel is SCOH opdrachtgever. SCOH wil een overeenkomst aangaan voor de realisatie van de nieuwbouw inclusief het omliggende terrein van die uitbreiding. De aanbesteders hebben voor de totstandkoming van het project besloten om een aanbesteding volgens de (nationaal) niet-openbare procedure te organiseren. Deze aanbesteding betreft een hernieuwde aanbesteding.
De aanbesteding van het project is opgedeeld in twee fasen:
• Fase1 : selectiefase
• Fase2 : gunningsfase
In fase 1 worden zo mogelijk vijf gegadigden geselecteerd, die vervolgens in de tweede fase uitgenodigd worden een inschrijving in te dienen. Fase 2 is de gunningsfase. Deze fase wordt nader omschreven in de gunningsleidraad welke na de selectie aan de geselecteerde gegadigden verstrekt zal worden. Het totale werk is door de opdrachtgever geraamd op €2.100.000,- exclusief BTW.

Bron: Tenderned dinsdag 8 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251856

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *