Onderhoud bomen en boomvlakken Achterhoek en Liemers 2022 – 2024 – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud bomen en boomvlakken Achterhoek en Liemers 2022 – 2024

klimaatadaptieve oplossing, Foto: Pexels.com

Het doel van deze nationale openbare aanbesteding van de provincie Gelderland is te komen tot een overeenkomst voor bestek 2443, voor onderhoud aan bomen en boomvlakken Achterhoek en Liemers 2022 – 2024 in de provincie Gelderland. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de inschrijving met de laagste prijs heeft uitgebracht. Er is gekozen voor de laagste prijs, omdat de werkzaamheden volledig zijn omschreven en er weinig ruimte overblijft voor vrijheid in uitvoerings-methoden. Daarnaast is het een raamovereenkomst met open posten. Welke werkzaamheden op welke locaties uitgevoerd moeten worden zijn in de aanbestedingsfase nog niet bekend. Het uit te voeren werk is gelegen in de Achterhoek en Liemers in de Provincie Gelderland.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het snoeien van bomen;
b. Het dunnen van boomvlakken;
c. Het vellen / rooien van bomen;
d. Het snoeien van randen van beplantingsvakken;
e. Het bestrijden van eikenprocessierups;
f. Het ter beschikking stellen van materieel en werknemers;
g. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
h. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW
Het snoeien van bomen dient methodisch te zijn afgestemd op de voor de boom gestelde gebruiksfunctie en het beoogde eindbeeld (boomtype) met inachtneming van de huidige onderhoudsstaat (boombeeld).
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, rekening houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten per deelopdracht:
Stoppunten:
1. Na 20 (twintig) gesnoeide bomen wordt een stoppunt ingelast om een controle uit te voeren op deze bomen. Namens de directie zal het werk ter plekke geïnspecteerd worden. Bij een positieve beoordeling kan de aannemer de werkzaamheden hervatten.
2. Bij wisseling van ploegen op een deelopdracht/traject dient opnieuw een stoppunt ingelast te worden.
Bijwoonpunten:
1. Afwijkende snoei ingreep;
2. Onvermijdelijk risico op zonnebrand;
3. Innemen van takken in de blijvende kroon;
4. Weg te nemen takken >20 cm;
5. Onbereikbaar kroonbeeld.

NDR: Hoewel er sprake is van een raamovereenkomst wordt in de leidraad noch het bestek via Negometrix gesproken van een looptijd met eventuele verlengingen anders dan in de titel van de aanbesteding 2022-2024. Voor de looptijd moeten we weer kijken op het dashboard bij Tenderned. Daar blijkt dat de raamovereenkomst aanvangt op 18 april 2022 en eindigt op 5 april 2024.

Bron: Tenderned dinsdag 8 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251868

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *