Renovatie Christelijk College de Noordgouw Heerde – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Christelijk College de Noordgouw Heerde

Impressie: © Christelijk College De Noordgouw

De gemeente Heerde en het Christelijk College de Noordgouw hebben overeenstemming bereikt dat het bestaande schoolgebouw aan de Eperweg 34a in Heerde een levensduur verlengende renovatie mag ondergaan om het gebouw te verduurzamen en weer geschikt te maken voor het onderwijs van de toekomst. Met instemming van de gemeenteraad van Heerde is budget beschikbaar gekomen om de plannen uit te voeren. Afgelopen jaren is door de school in samenwerking met Ebbens Architecten en W4Y adviseurs, gewerkt aan een plan om het gebouw gereed te maken voor de toekomst. De aanpak richt zich dan primair op het verbeteren van de gebouwschil, verder verduurzamen van het gebouw en verbeteren van het binnenklimaat. Dit ontwerp is momenteel afgerond en het is de bedoeling dat de uitvoering van de werkzaamheden de komende jaren gaat plaatsvinden in en rondom de diverse schoolvakanties.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om een uitvoeringsteam te selecteren. Dit door middel van een openbare EU-aanbesteding bestaande uit twee percelen. Perceel 1 omvat de bouwkundige en constructieve werkzaamheden, perceel 2 omvat de werktuigbouwkundige installaties. De elektrotechnische installaties zullen middels de percelenregeling separaat worden aanbesteed. De uitvoeringscoördinatie ligt bij de aannemer van Perceel 1. Voor deze aanbesteding is de aanbestedende dienst van plan één inschrijver per perceel te selecteren.

De aanbestedende dienst wil direct na de gunning met het vervolg van het ontwerpproces aanvangen. Dit vanaf 1 oktober 2022. De uitvoering van de werkzaamheden dient plaats te vinden in de diverse schoolvakanties en uiterlijk 31 augustus 2024. Er is een eerste opzet gemaakt voor een faseringsplan. Gunning van deze opdracht geschiedt op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) middels de uitwerking beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Van de inschrijvers wordt verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie. Bezichtiging van de locatie kan op afspraak plaatsvinden. U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon vermeld in de leidraad.

Bron: Tenderned zondag 19 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264753

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *