Renovatie atletiekbaan Kaalheide Kerkrade – Aanbestedingsnieuws

Renovatie atletiekbaan Kaalheide Kerkrade

Foto: pixabay.com

De huidige atletiekbaan is in 1999 aangelegd. De atletiekbaan is de afgelopen jaren met kleinschalig onderhoud en vervanging van onderdelen nog steeds goedgekeurd. De huidige keuring verloopt eind 2021. Het is niet de verwachting dat de baan nogmaals wordt goedgekeurd. Op een niet goedgekeurde baan mogen geen wedstrijden worden georganiseerd en de baan krijgt een aantekening dat trainen niet gewenst is. De aanleg van een separate werphoek heeft het voordeel dat het grasveld binnen de atletiekbaan gebruikt kan worden door RODA JC voor trainingen. Door de werpnummers en dan met name kogelstoten en
discuswerpen beschadigd het grasveld teveel om er veilig op te voetballen. De voorbereiding voor de renovatie is eerder geaccordeerd in de nota 18n00604 (college vergadering 3 december 2018) en ook besproken met het bestuur van de vereniging. Met de situering van het bestaande clubgebouw en de oude staantribune van Kaalheide ligt de nieuw te realiseren werphoek in een uithoek en is er geen band met de sporters op de atletiekbaan. Het clubgebouw verkeert in een slechte staat en is niet meer van deze tijd. Wil de vereniging profiteren van een gerenoveerde baan is additioneel de renovatie of nieuwbouw van het clubgebouw, op korte termijn, gewenst. Een en ander volgens een nota van toelichting ( Nummer.: 20Tl044 Kerkrade, 21 oktober 2020)

De opdracht in deze aanbesteding is verder onduidelijk, waarschijnlijk stond het typelint op standje blanco.

Gelukkig is er wel een bestek dat ons vertelt wat de werkzaamheden zullen zijn.  Het uit te voeren werk is gelegen bij de atletiekbaan van vereniging Achilles – TOP in het gemeentelijk sportpark Kerkrade. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– verwijderen van beplantingen
– verwijderen kunststof toplaag atletiekbaan
– verwijderen asfaltverharding atletiekbaan
– verwijderen sporttechnische funderingen atletiekbaan
– verwijderen onderbouwdrainzand atletiekbaan
– verwijderen van elementenverhardingen
– verwijderen technische onderdelen atletiek
(t.b.v. hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, speerwerpen, kogelstootsegment, discuswerpen).
– verwijderen lichtmasten
– verwijderen bestaande riolering, inclusief lijngoten
– verwijderen gedeelte tribune bestaande uit traptreden van beton
– verwijderen tunnel
– ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
– aanbrengen riolering
– aanbrengen kolken en lijngoten
– aanbrengen / aanpassen drainage
– aanbrengen van funderingen
– aanbrengen kantopsluitingen
– aanbrengen elementenverhardingen
– aanbrengen asfaltverhardingen
– aanbrengen kunststof toplaag atletiekbaan
– aanbrengen technische onderdelen atletiekbaan
(t.b.v. hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, speerwerpen, kogelstootsegment, discuswerpen).
– Aanbrengen verlichtingsinstallatie bestaande uit loopverlichting
– Aanbrengen inrichtingsmaterialen
– Bemesting en grondbewerking
– Aanbrengen groenvoorzieningen
– Keuring en certificering accommodatie

De gemeente Kerkrade hanteert voor deze aanbesteding de nationale openbare procedure. De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De gemeente Kerkrade stelt de economisch meest voordelige inschrijving vast op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned woensdag 11 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261304

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *