Bebording routenetwerken – Stichting Routebureau Veluwe – Aanbestedingsnieuws

Bebording routenetwerken – Stichting Routebureau Veluwe

Impressie aantallen bordjes: Stichting Routenetwerk Veluwe

De Stichting Routebureau Veluwe is op 18 oktober 2021 opgericht en was daarvoor ondergebracht bij de gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn was tot de oprichting de gastheerorganisatie en had tot begin dit jaar ook een ondersteunende rol in de bedrijfsvoering. Omdat het Routebureau steeds meer kilometers in beheer kreeg is binnen de VeluweAlliantie (netwerkorganisatie, waarin alle samenwerkende partijen in de VeluweAgenda participeren) besloten dat het Routebureau een aparte/zelfstandige Stichting wordt.

Bij de uitrol van de routenetwerken maakt Routebureau Veluwe gebruik van een grote diversiteit aan verschillende (afmetingen) borden en applicatiefolies. De volledige catalogus waarvan Routebureau Veluwe op dit moment gebruik maakt is toegevoegd bij de aanbestedingsdocumentatie. Vanuit de uiteindelijke opdrachtnemer wordt verwacht dat alle gevraagde soorten borden, applicatiefolies, transparantstickers en bevestigingskit, conform de catalogus en in lijn met het Programma van Eisen geleverd worden. Daarnaast dient de opdrachtnemer een geschikte kit te leveren waarmee de borden aan de beugels van Routebureau Veluwe bevestigd kunnen worden. Met betrekking tot materiaalgebruik hecht Routebureau Veluwe grote waarde aan duurzaamheid. Om die reden worden binnen het Programma van Eisen diverse minimale eisen gesteld aan het materiaalgebruik en de te realiseren levensduur. Het uiteindelijk aan te bieden materiaal wordt niet voorgeschreven door Routebureau Veluwe. Inschrijver kan zelf kiezen welke materialen er worden aangeboden, mits dit voldoet aan de gestelde
minimum eisen. Routebureau Veluwe maakt op dit moment gebruik van het materiaal van ‘BioPanel’. Naast duurzaamheid zijn efficiënt onderhoud, toekomstbestendigheid, de uitstraling en eenvoud tot vervanging belangrijke aspecten voor Routebureau Veluwe. Er is een proefopstelling, waarvoor inschrijvers enkele borden, applicatiefolies en stickers moeten aanleveren, dit is een onderdeel van de gunningsprocedure. Alle aspecten zullen met deze proefopstelling getoetst worden. Om inschrijver enig inzicht te bieden in de potentiële omvang van onderhavige opdracht, worden berekeningen getoond van het wandelnetwerk en ruiternetwerk. Daarbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de uiteindelijke omvang kan afwijken, bijvoorbeeld indien er meer/minder kilometers worden gerealiseerd. De geschatte financiële jaarlijkse waarde betreft €250.000,-.  Het leveren van de onderstaande producten maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavige opdracht:
• (Eiken)houten en kunststof palen waarop de borden bevestigd worden;
• Bevestigingsmaterialen (m.u.v. van de kit benodigd om het bord van opdrachtnemer op de beugel te monteren).

De looptijd van de Raamovereenkomst is vastgesteld op vierentwintig maanden.
Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 30 september 2024
Optiejaren: tweemaal één jaar

Rest nog te vertellen dat aanbesteder een openbare procedure volgt bij deze aanbesteding.

Bron: Tenderned woensdag 11 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261079

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *