Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan – Aanbestedingsnieuws

Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan

Illustratie: Pixabay.com

De stichting Jaap Eden IJsbaan zal de komende jaren vanuit noodzakelijk onderhoud de koelinstallatie en de 400 m baan incl. krabbelbaan renoveren. Dit gebeurt in fases om de ijsbaan geen winterseizoen te hoeven sluiten. In de eerste fase worden in de zomer van 2023 de renovatie van de 400 m baan vloer en het nieuwe techniekgebouw gerealiseerd. In de tweede fase wordt in
de daaropvolgende zomer de koeltechniek verplaatst en aangepast. Op deze wijze wordt de benodigde bouw/werktijd verdeeld over twee zomerseizoenen, en is de bedrijf continuïteit van de ijsbanen gegarandeerd. Deze aanbesteding betreft de eerste fase, dus de werkzaamheden in de zomersluitingsperiode 2023.

De koelvloer van de 400 m baan inclusief het pakket van isolatie en glijfolie daaronder wordt vervangen. In de koelvloer wordt een nieuw duurzamer en veiliger koelleidingensysteem geplaatst. De krabbelbaan, de kleine ijsvloer aangrenzend aan de 400 m baan, wordt ook gerenoveerd en gedeeltelijk nieuw gemaakt. De verschuiving van de krabbelbaan is noodzakelijk om de logistieke stromen van schaatsers die het ijs op en af gaan, veiliger te maken, door de ‘in-en uitvoeg’ lengte te vergroten.

Het techniekgebouw maakt onderdeel uit van het Jaap Eden IJsbaancomplex, en is een afzonderlijk gebouw. Het huidige techniekgebouw wordt vervangen voor een nieuw techniekgebouw, waarin de vernieuwde en verbeterde koelinstallatie voor de 400m baan en de ijshal(len) ondergebracht kan worden en de bijhorende trafo-en regeltechniek ruimtes. Om continuïteit te garanderen wordt eerst het nieuwe techniekgebouw gebouwd, en na inrichting van het nieuwe gebouw met koelinstallatie het bestaande gebouw afgebroken. Deze sloop van het bestaande techniekgebouw vormt geen onderdeel van dit bestek. Het gebouw voldoet aan de geluidseisen die volgen uit het akoestisch onderzoek binnen de huidige milieuvergunning. De kwaliteit van bijvoorbeeld overheaddeuren, gebouw omhullende constructie en installatie-en ventilatiecomponenten zijn hierop afgestemd. Het gebouw is dientengevolge bijvoorbeeld constructief uitgewerkt met een dragende gemetselde gevel (kalkzandsteen) en een dak van betonnen kanaalplaten om massa te generen voor de geluidwering. Het gebouw bevat in de toekomst een ammoniak koelinstallatie. De bouwkundige en gebouwinstallatie technische eisen die vanuit de PGS 13 hieraan zijn gesteld zijn verwerkt. Tevens voldoet het gebouw aan het brandtechnisch rapport.

Geïnteresseerde ondernemers worden in de gelegenheid gesteld een aanwijzing ter plaatse/informatiebijeenkomst bij te wonen. Indien de ondernemer hier gebruik van wenst te maken, dient hij tot uiterlijk 12 december 2022 een verzoek in door middel van een bericht in Tenderned. Aan de aanwijzing ter plaatse / informatiebijeenkomst kunnen maximaal twee
personen per geïnteresseerde ondernemer deelnemen. Eventuele vragen naar aanleiding van de aanwijzing ter plaatse / informatiebijeenkomst kunnen enkel gesteld worden per vraag-en antwoordmodule van Tenderned.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese openbare procedure. De economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald door de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 7 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281644

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *