Reconstructie Vondelsingel fase 1 Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Vondelsingel fase 1 Nissewaard

De gemeente Nissewaard is een jonge gemeente op het eiland Voorne-Putten met zo’n 85.000 inwoners. Nissewaard heeft het beste van twee werelden! De rust, ruimte en het groen in de kleine dorpse kernen, en de stedelijke voorzieningen in Spijkenisse. 

Het voorwerp van aanbesteding, De aanbestedende dienst heeft hierbij gekozen voor een Nationale openbare procedure, betreft de reconstructie van de Vondelsingel e.o. – West. Het werk behelst de volgende werkzaamheden:
a. opruimwerkzaamheden;
b. opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
c. verwijderen van groen;
d. opbreken van riolering en afwateringselementen;
e. volschuimen van riolering;
f. opbreken speelvoorzieningen;
g. verrichten van grondwerkzaamheden;
h. aanbrengen van riolering en afwateringselementen;
i. aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
j. verrichten van groenwerkzaamheden;
k. aanbrengen speelvoorzieningen.
De aanbestedende dienst heeft besloten het voorwerp van aanbesteding niet onder te verdelen in percelen, omdat: er sprake is van grote samenhang tussen de gevraagde prestaties. Gegund wordt er op laagste prijs, daar de kwaliteit is neergelegd in het bestek. 

De Inschrijving dient volledig en tijdig vóór het Sluitingstijdstip te zijn ingediend via TenderNed. De aanbiedingsbrief en het document waarin de prijzen worden ingediend dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend. In de Inschrijving dient de Inschrijver als referentienummer van de aanbestedende dienst te vermelden: EU/CZINK20-06-027. Op andere wijze ingediende Inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

Bron: Tenderned 17 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197987

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *