Marktconsultatie telemetrie nodes voor openbare verlichting Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie telemetrie nodes voor openbare verlichting Den Haag

Foto: ZAZ

De gemeente Den Haag heeft besloten een marktconsultatie te houden met betrekking tot de technische en financiële haalbaarheid van haar wensen omtrent telemetrie nodes voor de openbare verlichting.Den Haag is voornemens om versneld ledverlichting uit te gaan rollen. Al haar nieuwe armaturen worden daarbij voorzien van telemetrie nodes (ook wel Outdoor Lamp Controllers ofwel OLC’s genoemd) om toekomstbestendig te zijn en invulling te geven aan het kernprincipe van de Visie op Licht. Het kernprincipe luidt: “We brengen het licht daar waar het nodig is, in de juiste vorm en op het juiste moment.”. Telemetrie biedt de mogelijkheid om het verlichtingsniveau op afstand aan te passen aan de behoefte en zo de maximale elektriciteitsbesparing te realiseren. Dimschema’s kunnen op afstand worden ingesteld en aangepast op het gebruik van de openbare ruimte. Dit kan mee veranderen als (het gebruik van) de openbare ruimte (tijdelijk) verandert. Daarnaast kan de dienstverlening worden verbeterd, doordat via telemetrie een melding wordt verkregen wanneer een armatuur defect is. Het proces omtrent storingen kan verder geautomatiseerd worden en de aannemer kan accurater worden aangestuurd. Dit draagt bij aan een snellere en efficiëntere opvolging van
storingen. De gemeente Den Haag streeft naar open standaarden ten aanzien van begripsvorming, protocollen, data en form fit function. Hiertoe heeft zij een systeemarchitectuur gedefinieerd. Er ontstaan steeds meer initiatieven en richtlijnen, die sturen op het creëren van een Digital Twin,
gebruik makend van uniforme data en open systemen. IMBOR, BGT, BIM en de Common Ground gedachte worden gemeengoed. Eén van die nieuwe ontwikkelingen is bijvoorbeeld het opzetten van het “Gegevenswoordenboek Stedelijk Licht”.

De gemeente heeft in het kader van deze ontwikkeling de volgende ambities geformuleerd:
1. Eenduidigheid in materiaalgebruik;
2. Voorkomen vendor lock-in;
3. Een schaalbare oplossing voor de hele stad;
4. Een toekomstbestendige oplossing, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om verlichting dynamischaan te sturen o.b.v. sensordata of sensordata te ontsluiten.

Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van haar wensen omtrent telemetrie voor de openbare verlichting. Aan de hand van de resultaten van de marktconsultatie worden door de gemeente Den Haag mogelijke vervolgstappen onderzocht.   Geïnteresseerde partijen dienen uiterlijk op 15-07-20 vòòr 12:00  de beantwoording van de
marktconsultatie in te sturen (verplicht door middel van het gebruik van de bijlage 3 “Reactieformulier marktconsultatie telemetrie nodes voor openbare verlichting”) via de berichtenmodule van TenderNed. Indien de gemeente Den Haag dieper met een partij in wil gaan op de beantwoording van de marktconsultatie, kan de gemeente deze partij uitnodigen voor een gesprek

Er wordt een beknopt verslag opgesteld met daarin de belangrijkste conclusies van de marktconsultatie. Dit verslag wordt (geanonimiseerd) aan de deelnemers van de marktconsultatie teruggekoppeld. In het geval een aanbesteding volgt als een vervolg op deze marktconsultatie wordt
het verslag als informatieve bijlage beschikbaar gesteld.

Bron: Tenderned 17 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *