Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg Eys – Gulpen-Wittem – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg Eys – Gulpen-Wittem

De Mesweg in Eys. Onderdeel van het project. Foto Google Streetview

 

De opdracht in deze openbare aanbesteding van de gemeente Gulpen-Wittem behelst de reconstructie van de Mesweg, – Mr. Dr. Froweinweg te Eys in de gemeente Gulpen-Wittem, een en ander conform de gestelde eisen c.q. randvoorwaarden zoals beschreven in het bestek 20.001 d.d. 25 februari 2022 met de daarbijbehorende bijlagen c.q. tekeningen. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Wittemerweg, Mesweg, Mr. Dr. Froweinweg, het terrein Pendile (Grachtstraat) en het parkeerterrein Nachtegaalstraat te Eys in de gemeente Gulpen-Wittem. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
– het schonen van het terrein;
– het verwijderen van verhardingen;
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;
– het uitvoeren van grondwerken;
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– het uitvoeren van een gesloten front boring
– het uitvoeren van rioolrenovatiewerkzaamheden;
– het verwerken van funderingen;
– het aanbrengen van verhardingen;
– het uitvoeren van bijkomende werken;
– het onderhouden van de werken.

Dit bestek wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van laagste prijs. Het werk wordt verondersteld aan te vangen in week 17, 2022.

Bron: Tenderned donderdag 24 februari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *