Reconstructie Herenweg fase 1B en 2 in Rijnsaterwoude – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Herenweg fase 1B en 2 in Rijnsaterwoude

Foto: Gemeente Kaag en Braasem

De opdracht wordt verleend door de gemeente Kaag en Braassem, in het kader van het project reconstructie Herenweg fase 1b en 2 gelegen
tussen de kruising van de Herenweg met de Kerkweg in de dorpskern van Rijnsaterwoude tot aan de
kruising van de Herenweg met de Vriezenweg / Heiligegeestlaan te Rijnsaterwoude in de gemeente Kaag
en Braassem.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Het coördineren van in elkaar grijpende werkzaamheden;
 • Het toepassen van de BLVC eisen;
 • Toepassen van verkeersmaatregelen en omleidingen;
 • Opruimwerkzaamheden;
 • Opnemen van open en gesloten verhardingen;
 • Opnemen van kolken en kolkleidingen;
 • Het verwijderen van beschoeiingen;
 • Het verwijderen van duikers;
 • Het aanbrengen van duikers;
 • Verrichten van grondwerkzaamheden;
 • Het aanbrengen van damwanden;
 • Het verwijderen en volschuimen van riolering;
 • Aanbrengen van riolering;
 • Aanbrengen van open en gesloten verhardingen;
 • Aanbrengen van kantopsluitingen;
 • Aanbrengen van kolken en kolkleidingen;
 • Uitvoeren van groenwerkzaamheden.

Aanbesteder organiseert geen bezoek aan de locatie. Inschrijvers kunnen zelf de locatie bezoeken en zich
op de hoogte te stellen van de situatie ter plaatse.  Het werk moet opgeleverd worden maandag 30 november 2020
Voorgaande datum is een  prognose, aan deze datum kunnen geen rechten worden ontleend, er is wel een boeteclausule opgenomen voor de te late oplevering van 500 € per dag. 

Bron: Tenderned 31 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186472

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *